Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2445-МИ
София, 18 септември 2023 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 2278-МИ от 8 септември 2023 г. на ЦИК относно назначаване на състава на ОИК – Пловдив, област Пловдив

Постъпило е писмо от ОИК – Пловдив с вх. № МИ-15-274/16.09.2023 г. на Централната избирателна комисия за изменение и допълнение в името на назначения председател на ОИК – Пловдив.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска изменение и допълнение на Решение № 2278-МИ от 8 септември 2023 г. на ЦИК, като името на назначения за председател на ОИК Изабела Светлозарова Петкова да се чете „Изабела Светлозарова Петкова-Димитрова“.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕИ


* Публикувано на

Свързани решения:

2278-МИ/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения