Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2278-МИ
София, 8 септември 2023 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-260\213 от 28 август 2023 г. от кмета на община Пловдив, област Пловдив.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК.

В проведените консултации са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции съгласно Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК. Видно от протокола не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Пловдив.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, в състав от 27 членове, както следва:

 

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

ЕГН

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Изабела Светлозарова Петкова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Сузана Николова Николова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Васил Младенов Петров

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Антон Костадинов Вътов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мирослава Димитрова Господинова

 

СЕКРЕТАР:

Калоян Николаев Сухоруков

 

ЧЛЕНОВЕ:

Кристиан Димитров Гьошев

 

 

Мария Христова Атанасова

 

 

Станислава Минчева Колева-Трендафилова

 

 

Тодор Георгиев Анчев

 

 

Мирослав Тенев Тенев

 

 

Илиан Руменов Иванов

 

 

Димитър Петков Янчолов

 

 

Тихомир Василев Стойчев

 

 

Силвия Атанасова Карагьозова

 

 

Денислава Стефанова Горчева

 

 

Петя Йовкова Борисова

 

 

Ирена Иванова Данова-Чойнева

 

 

Божидар Данаилов Михайлов

 

 

Нед Чавдаров Златев

 

 

Мина Петрова Загорова

 

 

Петя Щонова Щинкова

 

 

Сердар Октай Чалъшкан

 

 

Сюрия Юсуф Дене

 

 

Гергана Любенова Василева

 

 

Владимир Петров Докторов

 

 

Райна Емилова Бонева

 

 

 1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 9 септември 2023 г.
 2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Димитър Димитров

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2445-МИ/

Календар

Решения

 • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

  относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3324-МИ / 18.05.2024

  относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

 • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

  относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

 • всички решения