Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3337-МИ
София, 4 август 2016 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Приложения № 1, № 2 и № 4 към Решение № 2287-МИ от 21 септември 2015 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 19, чл. 420, ал. 1, т. 1, 2 и 4, чл. 421, ал. 1, т. 6 и чл. 422, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс във връзка с § 144 от ПЗР на ЗИДИК (обн., ДВ, бр. 39/2016 г.) Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Изменя и допълва Приложения №№ 1, 2 и 4 към Решение № 2287-МИ от 21 септември 2015 г., съгласно Приложения №№ 1-3.

Решението относно т. 3 в Приложение № 1, т. 3. в Приложение № 2 и Приложение № 3 се прилага за частичните и новите избори за общински съветници и за кметове, насрочени с указ на президента на републиката, обнародван след 26 май 2016 г.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

2287-МИ/

Календар

Решения

  • № 2145-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 2144-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на РИК в Осемнадесети изборен район – Разградски

  • № 2143-МИ / 26.02.2021

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2129-МИ от 24 февруари 2021 г. на ЦИК относно разрешаване гласуването в изборния ден в ПСИК в с. Баните, община Баните, област Смолян, да започне в 6,00 ч. на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения