Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4306-МИ
София, 14 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: изменение на приложения № 2 и № 4 към Решение № 2287-МИ от 21 септември 2015 г. за утвърждаване на технически характеристики на хартиени бюлетини за гласуване

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 19 и чл. 420, ал. 1, т. 2 и 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Изменя приложения № 2 и № 4 към Решение № 2287-МИ от 21 септември 2015 г., изм. и доп. с Решение № 2314-МИ от 23.09.2015 г., Решение № 3057-МИ от 04.02.2016 г., Решение № 3337-МИ от 04.08.2016 г. и Решение № 3834-МИ от 21.10.2016 г., като в т. 2.1. на приложенията думите „се отпечатва „2015“ се заменят със „се отпечатва „2017“.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

2287-МИ/

Календар

Решения

  • № 1961-НС / 27.01.2021

    относно: регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 1960-НС / 27.01.2021

    относно: определяне формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 1959-НС/МИ / 27.01.2021

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Иваново, област Русе, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2017 г. и от изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври и на 3 ноември 2019 г.

  • всички решения