Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4306-МИ
София, 14 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: изменение на приложения № 2 и № 4 към Решение № 2287-МИ от 21 септември 2015 г. за утвърждаване на технически характеристики на хартиени бюлетини за гласуване

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 19 и чл. 420, ал. 1, т. 2 и 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Изменя приложения № 2 и № 4 към Решение № 2287-МИ от 21 септември 2015 г., изм. и доп. с Решение № 2314-МИ от 23.09.2015 г., Решение № 3057-МИ от 04.02.2016 г., Решение № 3337-МИ от 04.08.2016 г. и Решение № 3834-МИ от 21.10.2016 г., като в т. 2.1. на приложенията думите „се отпечатва „2015“ се заменят със „се отпечатва „2017“.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

2287-МИ/

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения