Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2180-МИ
София, 1 септември 2023 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в Столична община, София-град, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-260\67 от 23 август 2023 г. от кмета на Столична община, София-град.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК.

В проведените консултации са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции съгласно Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК. Видно от протокола не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в Столична община.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в Столична община, София-град, в състав от 39 членове, както следва:

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

ЕГН

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Полина Василева Витанова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Красимиров Иванов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Метин Мехмед Сюлейман

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Жана Бориславова Иванова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Райна Константинова Евтимова

 

СЕКРЕТАР:

Борислав Любомиров Тасев

 

ЧЛЕНОВЕ:

Валери Владимиров Цолов

 

 

Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

 

 

Евгений Кирилов Пеплянков

 

 

Красимир Георгиев Сираков

 

 

Мария Генчева Георгиева

 

 

Надя Асенова Ангелова

 

 

Снежана Младенова Кондева

 

 

Соня Боянова Василева

 

 

Стоил Петромил Сотиров

 

 

Стоян Красимиров Кожухаров

 

 

Анастасия Георгиева Дюлгерова

 

 

Анелия Иванова Иванова

 

 

Валя Стефанова Козовска-Трулева

 

 

Велин Ангелов Пеев

 

 

Веселин Захариев Варчев

 

 

Виктория Георгиева Илиева

 

 

Добри Тенчев Тенев

 

 

Петър Цанков Георгиев

 

 

Цветанка Петкова Петкова

 

 

Калоян Христов Колев

 

 

Павел Любомиров Миланов

 

 

Явор Петров Гочев

 

 

Тодор Димитров Мадолев

 

 

Малина Маринова Найденова

 

 

Величка Йорданова Грънчарова

 

 

Венцеслав Василев Йотов

 

 

Георги Константинов Димитров

 

 

Мартина Цветанова Маринова

 

 

Милен Събинов Ревански

 

 

Живка Василева Котева

 

 

Ивайло Веселинов Василев

 

 

Десислава Здравкова Таранова-Андонова

 

 

Иван Асенов Манчев

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 9 септември 2023 г.

3. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Цветозар Томов

Секретар: Севинч Солакова

ГС/МБ


* Публикувано на

Свързани решения:

2244-МИ/

2510-МИ/

Календар

Решения

  • № 3385-МИ / 30.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 3384-МИ / 29.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

  • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

  • всички решения