Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2143-МИ
София, 26 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2129-МИ от 24 февруари 2021 г. на ЦИК относно разрешаване гласуването в изборния ден в ПСИК в с. Баните, община Баните, област Смолян, да започне в 6,00 ч. на 28 февруари 2021 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № ЧМИ-06-28/1/25.02.2021 г. от Вр.ИД кмет на община Баните, област Смолян, с което уведомява ЦИК за допусната техническа грешка в Решение № 2129-МИ от 24.02.2021 г. при изписване на номера на избирателната секция за гласуване с подвижна избирателна кутия в с. Баните, община Баните, област Смолян, като погрешно е изписано „№ 220200017“ вместо вярното „№ 210200017“.

Предвид горното и след извършена проверка по преписката и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2129-МИ от 24.02.2021 г. на ЦИК, като номерът на секцията за гласуване с подвижна избирателна кутия в с. Баните, община Баните, област Смолян, вместо „ПСИК № 220200017“ да се чете „ПСИК № 210200017“.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

2129-МИ/

Календар

Решения