Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2143-МИ
София, 26 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2129-МИ от 24 февруари 2021 г. на ЦИК относно разрешаване гласуването в изборния ден в ПСИК в с. Баните, община Баните, област Смолян, да започне в 6,00 ч. на 28 февруари 2021 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № ЧМИ-06-28/1/25.02.2021 г. от Вр.ИД кмет на община Баните, област Смолян, с което уведомява ЦИК за допусната техническа грешка в Решение № 2129-МИ от 24.02.2021 г. при изписване на номера на избирателната секция за гласуване с подвижна избирателна кутия в с. Баните, община Баните, област Смолян, като погрешно е изписано „№ 220200017“ вместо вярното „№ 210200017“.

Предвид горното и след извършена проверка по преписката и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2129-МИ от 24.02.2021 г. на ЦИК, като номерът на секцията за гласуване с подвижна избирателна кутия в с. Баните, община Баните, област Смолян, вместо „ПСИК № 220200017“ да се чете „ПСИК № 210200017“.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

2129-МИ/

Календар

Решения

  • № 2539-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от Виктор Серафимов, пълномощник на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, срещу решение № 116-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Плевен

  • № 2538-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, срещу решение № 122-МИ от 26.09.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Бургас

  • № 2537-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство срещу мълчалив отказ на ОИК – Силистра да регистрира кандидата за участие в изборите за кмет на кметство в с. Професор Иширково, община Силистра

  • всички решения