Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2129-МИ
София, 24 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: разрешаване гласуването в изборния ден в ПСИК № 220200017 в с. Баните, област Смолян, да започне в 6,00 ч. на 28 февруари 2021 г.

С вх. № ЧМИ-06-28/23.02.2021 г. по електронната поща на ЦИК е постъпило писмо от Вр.ИД кмет на община Баните, област Смолян, с което уведомява Централната избирателна комисия за голям брой входирани заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия в частичния избор за кмет на община на 28 февруари 2021 г. в ПСИК № 220200017 в с. Баните, община Баните, област Смолян. Отправя се искане на основание чл. 229, ал. 6 от Изборния кодекс гласуването в ПСИК № 220200017 в с. Баните, община Баните, област Смолян, да започне от 6,00 ч. на 28 февруари 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 229, ал. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА гласуването в ПСИК № 220200017 в с. Баните, община Баните, област Смолян, в частичния избор за кмет на община на 28 февруари 2021 г. да започне от 6,00 ч.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

2143-МИ/

Календар

Решения