Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2086-НС
София, 17 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2020-НС от 11 февруари 2021 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия във Втори изборен район – Бургаски, за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № НС-15-17 от 17.02.2021 г. от РИК във Втори изборен район – Бургаски, за допусната техническа грешка в изписване името на члена на РИК Иванка Маринова Кирязова-Кожухарова, която следва да бъде отстранена.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2020-НС от 11 февруари 2021 г. на ЦИК, като името на члена на РИК вместо „Иванка Маринова Кирязова“ да се чете „Иванка Маринова Кирязова-Кожухарова“.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

БА/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2020-НС/

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения