Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2086-НС
София, 17 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2020-НС от 11 февруари 2021 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия във Втори изборен район – Бургаски, за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № НС-15-17 от 17.02.2021 г. от РИК във Втори изборен район – Бургаски, за допусната техническа грешка в изписване името на члена на РИК Иванка Маринова Кирязова-Кожухарова, която следва да бъде отстранена.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2020-НС от 11 февруари 2021 г. на ЦИК, като името на члена на РИК вместо „Иванка Маринова Кирязова“ да се чете „Иванка Маринова Кирязова-Кожухарова“.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

БА/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2020-НС/

Календар

Решения

  • № 240-НС / 16.06.2021

    относно: промяна в състава на РИК в Четиринадесети изборен район – Пернишки

  • № 239-НС / 16.06.2021

    относно: регистрация на сдружение „Сдружение на роверите“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 238-НС / 16.06.2021

    относно: гласуване на избиратели с документи за самоличност с изтекъл срок на валидност в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • всички решения