Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2057-НС
София, 15 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2041-НС от 11 февруари 2021 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

На електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № НС-15-6 от 14.02.2021 г. е постъпило писмо от Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, за допусната техническа грешка в датата на т. 2 от Решение № 2041-НС от 11.02.2021 г. на ЦИК, която следва да бъде отстранена.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в т. 2 на Решение № 2041-НС от 11 февруари 2021 г. на ЦИК, както следва: датата „13 февруари 2019 г.“ да се чете „13 февруари 2021 г.“ж


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2041-НС/

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения