Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2041-НС
София, 12 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област София-град с вх. № НС-05-7\18 от 05.02.2021 г. на ЦИК с предложение за състав на РИК 23 – София. Към писмото са представени протокол от 04.02.2021 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, както и коалиции, които не са парламентарно представени, но имат избрани с техни листи членове на Европейския парламент от Република България.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

В проведените консултации не е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и ръководството на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 ИК и Решение № 1966-НС от 28.01.2021 г. и Решение № 1986-НС от 04.02.2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, в състав от 19 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Живка Василева Котева ЕГН
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Метин Мехмед Сюлейман ЕГН
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бригита Емилова Костова-Атанасова ЕГН
СЕКРЕТАР: Полина Василева Витанова ЕГН
ЧЛЕНОВЕ: Антоанета Захариева Крумова ЕГН
  Йорданка Пенева Петкова ЕГН
  Красимир Георгиев Сираков ЕГН
  Надя Асенова Ангелова ЕГН
  Мирослава Здравчова Николова ЕГН
  Стоян Красимиров Кожухаров ЕГН
  Миладин Петров Рангелов ЕГН
  Дарина Маркова Пачева ЕГН
  Десислава Здравкова Таранова-Андонова ЕГН
  Борка Тодорова Паракозова ЕГН
  Даниел Сергеев Тунчев ЕГН
  Величка Йорданова Грънчарова ЕГН
  Юлиян Атанасов Атанасов ЕГН
  Пламена Тодорова Маречкова ЕГН
  Даниел Иванов Стоянов ЕГН

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 13 февруари 2019 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2057-НС/

Календар

Решения

  • № 3129-ЕП/НС / 22.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3101-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3128-МИ / 22.04.2024

    относно: временна замяна на председател на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 3127-МИ / 22.04.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Исперих, област Разград

  • всички решения