Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1976-НС
София, 2 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: допълване на Решение № 1962-НС от 28.01.2021 г. относно промени в състава на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

С вх. № НС-10-20/31.01.2021 г. по електронната поща в Централната избирателна комисия е постъпила молба от Валери Симеонов Симеонов, председател на ПП „НФСБ“, за допълване на мотивната част на Решение № 1962-НС от 28.01.2021 г.

В молбата се посочва, че в мотивите на Решение № 1962-НС от 28.01.2021 г. относно промени в състава на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., е прието, че „Коалицията се представлява от Красимир Дончев Каракачанов“.

Видно от представените документи: Коалиционно споразумение между ПП „Национален фронт за спасение на България“, ПП „АТАКА“, ПП „ВМРО – Българско национално движение“ за създаване на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, решение за промяна в състава на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ и т. 2 от Анекса към Споразумението за създаване на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ коалицията се представлява заедно и поотделно от председателите на участващите в нея партии както следва: от страна на НФСБ – Валери Симеонов Симеонов, и от страна на ВМРО – БНД Красимир Дончев Каракачанов.

При проведеното гласуване на предложението за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 17 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 8 членове и „ПРОТИВ“ 9 членове.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1 във връзка с чл. 53, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс на молбата на Валери Симеонов Симеонов, председател на ПП „НФСБ“, за допълване на мотивната част на Решение № 1962-НС от 28.01.2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

БА/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

1962-НС/

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения