Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1976-НС
София, 2 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: допълване на Решение № 1962-НС от 28.01.2021 г. относно промени в състава на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

С вх. № НС-10-20/31.01.2021 г. по електронната поща в Централната избирателна комисия е постъпила молба от Валери Симеонов Симеонов, председател на ПП „НФСБ“, за допълване на мотивната част на Решение № 1962-НС от 28.01.2021 г.

В молбата се посочва, че в мотивите на Решение № 1962-НС от 28.01.2021 г. относно промени в състава на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., е прието, че „Коалицията се представлява от Красимир Дончев Каракачанов“.

Видно от представените документи: Коалиционно споразумение между ПП „Национален фронт за спасение на България“, ПП „АТАКА“, ПП „ВМРО – Българско национално движение“ за създаване на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, решение за промяна в състава на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ и т. 2 от Анекса към Споразумението за създаване на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ коалицията се представлява заедно и поотделно от председателите на участващите в нея партии както следва: от страна на НФСБ – Валери Симеонов Симеонов, и от страна на ВМРО – БНД Красимир Дончев Каракачанов.

При проведеното гласуване на предложението за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 17 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 8 членове и „ПРОТИВ“ 9 членове.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1 във връзка с чл. 53, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс на молбата на Валери Симеонов Симеонов, председател на ПП „НФСБ“, за допълване на мотивната част на Решение № 1962-НС от 28.01.2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

БА/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

1962-НС/

Календар

Решения

  • № 3372-ЕП/НС / 27.05.2024

    относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и народни представители на 9 юни 2024 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

  • № 3371-НС / 27.05.2024

    относно: жалба от Ц. П. – упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“ за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 3370-ЕП / 27.05.2024

    относно: регистрация на Христо Атанасов Костов кандидат под № 3 в кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

  • всички решения