Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1962-НС
София, 28 януари 2021 г.

ОТНОСНО: промени в състава на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявление за промени в състава на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“, изразяващо се в изключване на партия „АТАКА“ от състава на коалицията. Заявлението е подадено от представляващия коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“ Красимир Дончев Каракачанов чрез пълномощника Ангел Василев Чакъров с пълномощно от 20.01.2021 г. Коалицията е регистрирана с Решение № 4234-НС от 6 февруари 2017 г. на ЦИК за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Заявлението е вписано в регистъра на коалициите, регистрирани в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., под № 1-2 от 27 януари 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- Решение за промени в състава на коалиция от партии, регистрирана в ЦИК за участие с общи листи в изборите за 44-то Народно събрание, произведени на 26 март 2017 г. Решението за промяна в състава на коалицията е подписано от представляващите партиите, включени в състава на коалицията.

- Копие на коалиционно споразумение за създаване на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“ за участие в избори.

- Заверено копие на пълномощно от Красимир Дончев Каракачанов, представляващ коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“ от 20 януари 2021 г. в полза на Ангел Василев Чакъров.

Видно от решението след промените в състава на коалицията същата включва партия ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“, представлявана от Валери Симеонов Симеонов и ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, представлявана от Красимир Дончев Каракачанов. Коалицията се представлява от Красимир Дончев Каракачанов.

Заявлението отговаря на изискванията на Изборния кодекс. В наименованието на коалицията не е включено наименованието на партия „АТАКА“.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ и чл. 144 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗВЪРШВА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., като ЗАЛИЧАВА от състава на коалицията партия „АТАКА“.

ИЗВЪРШВА ПРОМЕНИ в името на коалицията, както следва КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ и ВМРО“.

АНУЛИРА Удостоверение № 1 от 6 февруари 2017 г. на ЦИК и издава ново удостоверение с вписване състава на коалицията след извършените промени.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Александър Андреев

Зам.-председател: Кристина Стефанова

БА/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

1976-НС/

1988-НС/

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения