Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1875-МИ/НР
София, 4 септември 2015 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Своге, Софийска област, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-05-55 от 01.09.2015 г. е постъпило писмо от областния управител на Софийска област, към което са приложени документите от проведените консултации за състава на ОИК в община Своге.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 24.08.2015 г.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции. Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите. Протоколът не е подписан от представителите на партия „ГЕРБ", коалиция „БСП лява България", коалиция „Реформаторски блок", коалиция „Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО", коалиция „България без цензура" и коалиция „АБВ". Представителите на тези партии са представили възражения срещу начина на провеждане на консултациите и неотразяването в протокола на постигнати съгласия между политическите сили. Подписали са протокола с особено мнение.

Протокола е подписан без особено мнение само от представителите на партия „Движение за права и свободи" и партия „Атака".

Кмета на община Своге не е направил предложение и е изпратил преписката на областния управител на Софийска област за администриране към ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 81 и чл. 75, ал. 6 и 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 2 от ЗПУГДВМС и намиращите се в преписката предложения и други документи, представени от участвалите в консултациите за ОИК община Своге партии и коалиции, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Своге, Софийска област, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Ангелов Танев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Тодоров Димитров
СЕКРЕТАР: Петьо Величков Паунов
ЧЛЕНОВЕ: Юлия Емилова Гьошева
Светлана Михайлова Колева
Бойко Христов Йорданов
Мария Иванова Владимирова
Захаринка Иванова Аврамова
Милена Живкова Славкова
Йоана Пеьова Йорданова
Катя Йосифова Чобанова

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

2025-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения