Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1840-НС
София, 29 март 2023 г.

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПП „Движение за права и свободи“ в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпило е заявление с вх. № НС-10-56 от 29.03.2023 г. за регистрация на застъпници в избирателни секции извън страната на кандидатска листа на ПП „Движение за права и свободи“ в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. Заявлението е подписано от Танзер Юсеинов Юсеинов – упълномощен представител на партия „Движение за права и свободи“.

Към заявлението са приложени:

- списък съдържащ имената и ЕГН на 106 (сто и шест) лица, които да бъдат регистрирани като застъпници на кандидатската листа, на хартиен и технически носител;

- декларации от лицата, заявени за регистрация като застъпници – 106 броя;

- копие от пълномощно от Мустафа Сали Карадайъ – представляващ партията, в полза на Сезгин Юсеин Мехмед;

- копие от пълномощно от Сезгин Юсеин Мехмед за преупълномощаване на Танзер Юсеинов Юсеинов.

След извършена проверка, получена в Централната избирателна комисия с вх. № НС-00-181 от 29.03.2023 г. се установи, че 104 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 2 лица са установени несъответствия.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 15, чл. 117 – 123 във връзка с чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 1713-НС от 28 февруари 2023 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидатска листа на политическа партия „Движение за права и свободи“ в избирателни секции извън страната следните лица:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.      

Мустафа Исмаилов Мустафов

 

2.      

Хюлия Ахмед Алтън

 

3.      

Шенол Мустан Мухарем

 

4.      

Любомир Мирчев Вълчев

 

5.      

Рафет Юсеин Чауш

 

6.      

Неджати Арда

 

7.      

Джеват Чърак

 

8.      

Румен Йосифов Венецки

 

9.      

Нихат Ъшък

 

10.  

Наджие Шюкри Ахмед Мустакова

 

11.  

Неджат Мюмюн Осман

 

12.  

Фахри Ватансевер

 

13.  

Ридван Адем Закир

 

14.  

Фикрет Исмет Ибрям

 

15.  

Айдин Исмаил Ибрям

 

16.  

Расим Ибрям Ибрям

 

17.  

Северин Албертов Младенов

 

18.  

Фами Салиф Исмаил

 

19.  

Танер Сали Чавуш

 

20.  

Хасан Ъшъклар

 

21.  

Ердуан Исмет Халил

 

22.  

Неджатин Басриев Исмаилов

 

23.  

Дургуд Рамадан Мехмед

 

24.  

Айдън Хабилов Салиев

 

25.  

Шендуран Енвер Джелил

 

26.  

Бедри Фаик Ахмед

 

27.  

Юмит Бедри Ахмед

 

28.  

Рафия Османова Исмаил

 

29.  

Халил Нехат Мандажъ

 

30.  

Ризван Неджмидинов Юмеров

 

31.  

Емай Апти

 

32.  

Хюсейин Али Йетим

 

33.  

Емил Иванов Атанасов

 

34.  

Магбуле Шабан Мустафа

 

35.  

Ердинч Ахмед Билял

 

36.  

Евгения Минчева Алипиева

 

37.  

Найден Ивайлов Ангелов

 

38.  

Денислав Рашков Бакалов

 

39.  

Мегдат Назми Ибрям

 

40.  

Адем Юдаим Мехмед

 

41.  

Метин Хюсеин Джелил

 

42.  

Бахри Муталиб Муталиб

 

43.  

Айгюл Хюсеинова Мусова

 

44.  

Алдин Юлиянов Орлинов

 

45.  

Нора Здравкова Ковачева

 

46.  

Мехнур Хюсеинова Александрова

 

47.  

Мустафа Адем Халил

 

48.  

Мертол Хюсмен Исуф

 

49.  

Емилия Кирова Андреева

 

50.  

Селфидин Селимов Исов

 

51.  

Лина Асенова Йозсарач

 

52.  

Джунейт Венди Нежмедин

 

53.  

Христо Филипов Христов

 

54.  

Северина Асенова Акънджъ

 

55.  

Мехмед Ахмед Ватансевер

 

56.  

Юсеин Есман Местан

 

57.  

Боян Рашев Йорданов

 

58.  

Синем Хасан

 

59.  

Ахмед Мехмедов Кумалиев

 

60.  

Шабан Ислямов Идаетов

 

61.  

Надежда Алексиева Христова

 

62.  

Рамадан Хасан Кенан

 

63.  

Ерол Али Хасан

 

64.  

Варол Мустафа Мустафа

 

65.  

Наско Добрев Златев

 

66.  

Кемал Хюсеин Мола

 

67.  

Хасан Осман Мустафа

 

68.  

Ибрахим Ахмедов Мехмедов

 

69.  

Милен Атанасов Харизанов

 

70.  

Емил Щерев Йосифов

 

71.  

Али Саръ

 

72.  

Красимир Насков Башев

 

73.  

Шибил Звездов Шибилов

 

74.  

Ахмед Хълми Мехмед

 

75.  

Осман Ахмед Ахмед

 

76.  

Дениз Кязим Мехмед

 

77.  

Гюрдал Нурхан Бехадин

 

78.  

Тайфун Четин

 

79.  

Адриян Асенов Асенов

 

80.  

Метин Ниязи Мехмед

 

81.  

Белчо Енчев Жеков

 

82.  

Хасан Бейтула Ахмед

 

83.  

Хюсеин Догру

 

84.  

Хасан Билялов Хюсеинов

 

85.  

Исмаил Мюмюн Исмаил

 

86.  

Белан Велинов Велинов

 

87.  

Заид Вахид Халим

 

88.  

Ерол Али Ислям

 

89.  

Деян Каменов Киров

 

90.  

Николай Щилянов Мартинов

 

91.  

Юлия Малинова Улучай

 

92.  

Бела Шенкова Чалъшкан Башдинч

 

93.  

Джеват Емин Мехмед

 

94.  

Шевкед Ахмедов Халимов

 

95.  

Ердинч Садъков Ахмедов

 

96.  

Милен Левенов Сарманджиев

 

97.  

Орлин Секулов Исайев

 

98.  

Нарие Осман Камбер

 

99.  

Румен Младенов Папукчиев

 

100.                  

Нуртен Йонтар

 

101.                  

Нури Хасансабри Мюмюн

 

102.                  

Христо Асенов Христов

 

103.                  

Славчо Янков Якимов

 

104.                  

Давид Миленов Давидов

 

На застъпниците да бъдат издадени удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения