Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1812-НС
София, 22 март 2023 г.

ОТНОСНО: изменение на Решение № 1749-НС от 10 март 2023 г. за определяне на местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

С писмо с вх. № 04-01-13/16 от 21 март 2023 г. Министерството на външните работи уведоми Централната избирателна комисия, че е получен отказ да бъде дадено разрешение за откриване на избирателна секция на територията на Кралство Бахрейн. Във връзка с това Министерството на външните работи моли да бъде заличена избирателната секция в място Манама, Кралство Бахрейн, определена с Решение № 1749-НС от 10 март 2023 г. на ЦИК.

След като обсъди този проблем и на основание чл. 12, чл. 13, ал. 1 и чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Изменя Решение № 1749-НС на ЦИК от 10 март 2023 г., като заличава следното място за образуване на избирателна секция:

Кралство Бахрейн:

Манама.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦТ/МБ


* Публикувано на

Свързани решения:

1749-НС/

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения