Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1812-НС
София, 22 март 2023 г.

ОТНОСНО: изменение на Решение № 1749-НС от 10 март 2023 г. за определяне на местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

С писмо с вх. № 04-01-13/16 от 21 март 2023 г. Министерството на външните работи уведоми Централната избирателна комисия, че е получен отказ да бъде дадено разрешение за откриване на избирателна секция на територията на Кралство Бахрейн. Във връзка с това Министерството на външните работи моли да бъде заличена избирателната секция в място Манама, Кралство Бахрейн, определена с Решение № 1749-НС от 10 март 2023 г. на ЦИК.

След като обсъди този проблем и на основание чл. 12, чл. 13, ал. 1 и чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Изменя Решение № 1749-НС на ЦИК от 10 март 2023 г., като заличава следното място за образуване на избирателна секция:

Кралство Бахрейн:

Манама.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦТ/МБ


* Публикувано на

Свързани решения:

1749-НС/

Календар

Решения

  • № 3343-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3342-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: определяне на изпълнител по обществена поръчка в процедура на договаряне без предварително обявление за изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване и ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. по обособени позиции

  • № 3341-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район – Хасковски

  • всички решения