Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1749-НС
София, 10 март 2023 г.

ОТНОСНО: определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

С Решение № 1643-НС от 10 февруари 2023 г. Централната избирателна комисия обяви местата, отговарящи на условията на чл. 14, т. 3 ИК, включително и местата, където има дипломатически и консулски представителства на Република България, в които следва да бъдат образувани секции по чл. 14, т. 1 ИК, както и прогнозния брой секции във всяко място.

На 7 март 2023 г. изтече срокът за подаване на заявления за гласуване извън страната и приетите и обработени заявления за гласуване извън страната (електронни заявления и на хартиен носител), като резултатите са обективирани в списъка на потвърдените заявления за гласуване в секция извън страната, публикуван на официалната интернет страница на Централната избирателна комисия при условията на чл. 17, ал. 2 ИК. Общият брой подадени заявления е 47389.

Информация за получените съгласия на приемащите държави за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. е представена в ЦИК от МВнР.

Министерството на външните работи със свое писмо вх. № НС-04-01-13/5/ от 9 март 2023 г., е предоставило на Централната избирателна комисия обобщена информация на база на мотивираните предложения на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства за образуване на секции извън страната.

В писмото си МВнР прави предложение за местата и броя на секциите извън страната, като в тази връзка се прави и предложения за обединяване на някои секции, и се посочват съображения, мотивиращи предложения за неразкриването на други секции. Към 10.03.2023 г. предложение за образуване на избирателни секции по смисъла на чл. 14, т. 4 от ИК е постъпило само от Генералното консулство на Република България в Битоля за образуване на секции в Кавадарци и Прилеп. След изтичане на срока за подаване на заявления за гласуване в секции извън страната, за същите места са подадени достатъчен брой заявления, отговарящи на чл. 14, т. 2 от ИК. В МВнР няма други постъпили мотивирани предложения на ръководителите на дипломатическите и консулски представителства на Република България за образуване на избирателни секции извън страната по смисъла на чл. 14, т. 4 от Изборния кодекс (ИК).

Към 10.03.2023 г. все още не е получено съгласие/разрешение за разкриване на секции извън ДКП от Норвегия и Швейцария. МВнР изразява становище, че при вземане на решение от страна на Централната избирателна комисия за определяне на избирателни секции извън страната по чл. 12 за горепосочените държави (само за местата извън ДКП), те следва да бъдат обявени „под условие, че бъде получено съгласието на приемащата държава за произвеждането на изборите и за разкриване на избирателните секции“ до получаване на конкретни разрешения, но не по-късно от 20 март 2023 г.

Министерството на външните работи потвърждава, че са налице съображения за нецелесъобразност за определяне на избирателни секции в някои от дипломатическите и консулски представителства на Република България, преди всичко поради политическа нестабилност в съответната страна. Съгласно получени грами от ДКП и писма от представители на българските общности по места и извършен анализ от компетентните структурни звена, Министерство на външните работи изразява и  съображения за обединяване и нецелесъобразност за определяне на някои избирателни секции.

Съгласно получена информация от Посолството на Република България в Берлин относно поискани разрешения за разкриване на избирателни секции извън дипломатическите и консулски представителства и офисите на почетните консули във Федерална Република Германия, а също така и съобразено с условията на приемащата държава за разкриване на секции на не повече от 40 такива места, следва във Федерална Република Германия да бъдат определяни избирателни секции само на местата, посочени в приложена таблица и открита грама от Посолството на Република България в Берлин. Тези приложения са част от писмо с вх. № НС-04-01-13/5/ от 9 март 2023 г. на МВнР.

За местата, определени с решение №1643-НС от 10.02.2023 г. по чл. 14 т. 3 в следните държави, Министерството на външните работи изразява съображения за необходимост от обединяване на секции в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, съгласно получено становище от Посолството в Лондон и писма от представители на българската общност, ангажирани в процеса на подготовка и провеждане на избори. След като разгледа тези съображения, Централната избирателна комисия прие да се обединят следните избирателни секции: място Бирмингам 2 да бъде обединено с Бирмингам 1 като избирателна секция Бирмингам; място Бристол 2 да бъде обединено с Бристол 1 като избирателна секция Бристол; място Единбург 2 да бъде обединено с Единбург 1 като избирателна секция Единбург; място Кеймбридж 2 да бъде обединено с Кеймбридж 1 като избирателна секция Кеймбридж; място Ковънтри 2 да бъде обединено с Ковънтри 1 като избирателна секция;  място – Лондон (Ийлинг 2) и място Лондон (Ийлинг 3) да бъдат обединени с Лондон (Ийлинг 1) като избирателна секция Лондон (Ийлинг); място Лондон (Палмърс Грийн 3) да бъде обединено с Лондон (Палмърс Грийн 2), като избирателна секция Лондон (Палмърс Грийн 2; място Лондон (Стратфорд 3) да бъде обединено с Лондон (Стратфорд 2) като избирателна секция Лондон (Стратфорд 2); места Лондон (Сърбитън, Толуърт) и Лондон (Уорчестър Парк) да бъдат обединени с Лондон (Сърбитън, Кингстън) като избирателна секция Лондон (Сърбитън 2; място Лондон (Тотнъм 2) да бъде обединено с Лондон (Тотнъм) като избирателна секция Лондон (Тотнъм); място Саутхемптън 2 да бъде обединено със Саутхемптън 1, като избирателна секция Саутхемптън; място Чатъм 2 да бъде обединено с Чатъм 1 като избирателна секция Чатъм.

МВнР предлага да не бъдат определяни избирателни секции на следните места в Република Гърция: Остров Лимнос, Остров Лефкада, Остров Тасос, Неа Мудания, Неа Перамос и Остров Корфу, Министерство на външните работи подкрепя мотивите на ръководителите на ДКП, а именно, че това са малки населени места – туристически дестинации, в които няма трайно уседнала българска общност и за  които през месец април не се очаква активен туристически поток от страна на българските граждани. Няма подадени заявления за тези места. За места Гърция – Атина – Серафио 1, Атина – Серафио 2 и Атина, Серафио 3, в  Министерство на външните работи е получена грама от Посолството в Атина, което уведомява за невъзможност от страна на общината в Атина да предостави залата в общински културен център „Серафио“ за провеждане на предстоящите избори за народни представители на 02.04.2023 г. МВнР подкрепя предложението на Посолството в Атина за обединяване на трите места Атина – Серафио 1, 2 и 3 в една избирателна секция с наименование Атина (Посолство 3 – Серафио), като същата ще бъде организирана като трета секция на административния адрес на Посолството. Приложена е открита грама от Посолството в Атина (Приложение 4 към писмо на МВнР с вх. № НС-04-01-13/5/ от 9 март 2023 г.).

 

Становището на МВнР и на посолството в Белград, както и за предходните избори през октомври 2022 г.,  е да не бъдат определяни избирателни секции на следните места в Република Сърбия: Зренянин и Нови Сад. Тези секции бяха разкрити единствено поради провеждането в тези населени места на спортни мероприятия с участие на български граждани по време на изборите  през 2021 г. и няма наличие на уседнала българска общност.

Съгласно получена грама от Посолството на Република България в Прага, в мисията е получена нота от приемащата държава за съгласие от страна на Чешката република за определяне на избирателни секции само в дипломатическото представителство, какъвто беше и режимът при провеждане на изборите през октомври 2022 г. Съгласно условията на приемащата държава, ЦИК не следва да определи избирателни секции в местата Бърно, Ихлава, Либерец, Млада Болеслав и Пилзен.

 

Становището на МВнР и на посолството в Мадрид е отново да  не бъдат определяни избирателни секции на следните места в Кралство Испания: Арчидона и Мадрид, Кослада.

 

Съгласно грама на Посолството на Република България в Рим, която Министерство на външните работи подкрепя, се изразява становище, че в място – Генералното консулство Милано, по решение № 1643-НС от 10.02.2023 г. следва да не бъде определяна избирателна секция, тъй като помещенията на Генералното консулство не дават възможност за нормалното протичане на изборния процес, а да бъде определена избирателна секция с наименование Милано   (Българско училище 3); При определянето на секции по чл. 12 от ИК местата в Италианската република в гр. Болоня и гр. Неапол да бъдат определени като секции с наименования Болоня (Почетно консулство) и Неапол (Почетно консулство). Централната избирателна комисия приема предложението.

МВнР подкрепя мотивите на Посолството на Република България в Република Турция и изразява съображения за неопределяне на избирателни секции по чл. 12 от ИК в курортните градове Дидим и Бодрум, Торба.

След като обобщи данните от подадените заявления за гласуване извън страната, и разгледа и обсъди всички направени предложения от Министерството на външните работи, и на основание чл. 57, ал. 1, т. 17, чл. 12, и във връзка с чл. 14 – 16 и чл. 17, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р  Е  Ш  И:

 

Определя местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г., както следва:

Държава

Секция

Австралия (Австралийски съюз)

Канбера (Посолство)

6 секции

Аделаида

 

Бризбън

 

Мелбърн

 

Пърт

 

Сидни

Австрия (Република Австрия)

Брегенц

15 секции

Велс

 

Виена (Посолство)

 

Виена (Посолски комплекс) - ПК Нашмаркт

 

Виена - 9-ти Бецирк

 

Виена - 10-ти Бецирк

 

Виена - 13-ти Бецирк

 

Виена - 22-ри Бецирк

 

Виена - Дом Витгенщайн

 

Виена (ПП на РБ към ООН, ОССЕ и други международни организации)

 

Грац

 

Залцбург

 

Инсбрук

 

Клагенфурт

 

Линц

Азербайджан (Република Азербайджан)

Баку (Посолство)

Албания (Република Албания

Тирана Посолство

5 секции

Дуръс

 

Елбасан

 

Корча

 

Кукъс

Алжир (Алжирска народна и демократична република)

Алжир (Посолство)

Армения (Република Армения)

Ереван (Посолство)

Бахрейн (Кралство Бахрейн)

Манама

Беларус (Република Беларус)

Минск (Посолство)

Белгия (Кралство Белгия)

Антверпен 1

15 секции

Антверпен 2 - Берхем

 

Антверпен 3 - Мерксем

 

Брюксел (Посолство 1)

 

Брюксел (Посолство 2)

 

Брюксел - Етербек

 

Брюксел - ПП на РБ към ЕС 1

 

Брюксел - ПП на РБ към ЕС 2

 

Брюксел - Скарбек

 

Варегем

 

Гент 1

 

Гент 2 - Синт Амандсберг

 

Льовен

 

Маасмехелен

 

Хаселт

Босна и Херцеговина

Сараево (Посолство)

Бразилия (Федеративна република Бразилия)

Сао Пауло

Германия (Федерална република Германия)

Берлин 1 (Посолство)

74 секции

Берлин 2 (Посолство)

 

Берлин 3 (Посолство)

 

Берлин 4 (Посолство)

 

Берлин 5 (БКИ)

 

Аугсбург

 

Бон

 

Бремен 1

 

Бремен 2

 

Бремерхафен

 

Вилдесхаузен

 

Вюрцбург

 

Гютерсло

 

Дармщат  (Почетно консулство)

 

Дитценбах 1

 

Дитценбах 2

 

Дортмунд 1

 

Дортмунд 2

 

Дрезден

 

Дуисбург

 

Дюселдорф 1

 

Дюселдорф 2

 

Ерфурт

 

Есен 1

 

Есен 2

 

Карлсруе 1

 

Карлсруе 2

 

Касел

 

Кьолн 1

 

Кьолн 2

 

Лайпциг 1 (Почетно консулство)

 

Лайпциг 2 (Почетно консулство)

 

Ландсхут 1

 

Ландсхут 2

 

Лудвигсхафен

 

Магдебург (Почетно консулство)

 

Майнц (Почетно консулство)

 

Манхайм 1

 

Манхайм 2

 

Меминген

 

Мюнхен 1 (Генерално консулство)

 

Мюнхен 2 (адрес извън Генерално консулство)

 

Мюнхен 3 (адрес извън Генерално консулство)

 

Мюнхен 4 (адрес извън Генерално консулство)

 

Мюнстер (Почетно консулство)

 

Ноймаркт

 

Ноймюнстер

 

Нюрнберг 1

 

Нюрнберг 2

 

Оснабрюк

 

Офенбург

 

Папенбург

 

Равенсбург

 

Регенсбург

 

Ройтлинген

 

Саарбрюкен 

 

Трир

 

Улм

 

Фрайбург 1

 

Фрайбург 2

 

Франкфурт на Майн 1 (адрес извън Генерално консулство)

 

Франкфурт на Майн 2 (адрес извън Генерално консулство)

 

Франкфурт на Майн 3 (адрес извън Генерално консулство)

 

Франкфурт на Майн 4 (адрес извън Генерално консулство)

 

Хайлброн

 

Хайделберг

 

Хамбург 1 (Почетното консулство)

 

Хамбург 2 (Почетното консулство)

 

Хамбург 3 (Почетното консулство)

 

Хановер 1

 

Хановер 2

 

Щутгарт 1

 

Щутгарт 2

 

Щутгарт 3

Грузия

Тбилиси (Посолство)

Гърция (Република Гърция)

Александропулис

21 секции

Атина (Посолство 1)

 

Атина (Посолство 2)

 

Атина (Посолство 3 – Серафио)

 

Атина - пл. Карайскаки 1, ул. Каролу 26

 

Атина - пл. Караискаки 2, ул. Псарон 4

 

Кавала

 

Каламата

 

Комотини

 

Никити

 

остров Кос

 

остров Крит, Ираклио

 

остров Крит, Йерапетра

 

остров Крит, Мирес

 

остров Крит, Ретимно

 

остров Крит, Ханя

 

остров Миконос

 

остров Родос

 

Патра

 

Солун (Генерално консулство)

 

Ставрос

Дания (Кралство Дания)

Копенхаген (Посолство)

9 секции

Норебро

 

Одензе

 

Олборг

 

Орхус

 

Роскилде

 

Тааструп

 

Хернинг

 

Хорсенс

Египет (Арабска република Египет)

Кайро (Посолство)

Израел (Държавата Израел)

Тел Авив (Посолство)

Ирландия

Дъблин (Посолство)

5 секции

Дъблин 2, Сантри

 

Енис

 

Корк

 

Тюламор

Исландия (Република Исландия)

Рейкявик

Испания  (Кралство Испания)

Мадрид (Посолство 1)

64 секции

Мадрид (Посолство 2)

 

Мадрид (Посолство 3)

 

Алзира

 

Аликанте

 

Алкала де Енарес

 

Алфас дел Пи

 

Аранда де Дуеро

 

Аресифе (Лансароте)

 

Барселона (Генерално консулство 1)

 

Барселона (Генерално консулство 2)

 

Бенидорм

 

Бургос

 

Валенсия (Генерално консулство 1)

 

Валенсия (Генерално консулство 2)

 

Валядолид

 

Витория-Гастейс

 

Гандия 1

 

Гандия 2

 

Гуадалахара

 

Ел Ехидо

 

Ел Раал

 

Енгера

 

Ехеа де лос Кабайерос

 

Ибиса

 

Йорет де Мар

 

Канталехо

 

Кастейон де ла Плана

 

Колядо Вилялба

 

Куеляр

 

Куенка

 

Лас Палмас де Гран Канария

 

Леон

 

Лерида

 

Мадрид (Български магазин, ул. Гутенберг 5)

 

Малага

 

Марбеля

 

Мостолес

 

Мурсия

 

Олерия

 

Паленсия

 

Палма де Майорка 1

 

Палма де Майорка 2

 

Памплона 1

 

Памплона 2

 

Пуерто де Сагунто

 

Реус

 

Салоу

 

Сантани

 

Сарагоса

 

Сарон

 

Севиля

 

Сеговия

 

Сория

 

Тафая

 

Тенерифе

 

Торевиеха

 

Тудела

 

Уеркал – Овера

 

Фигерес

 

Фрага

 

Хатива 1

 

Хатива 2

 

Хетафе

Италия (Италианска република)

Рим (Посолство 1)

26 секции

Рим (Посолство 2)

 

Абадия ди Монтепулчано

 

Акония ди Куринга

 

Анкона

 

Болоня (Почетно консулство)

 

Верона

 

Генуа

 

Кастелмаре ди Стабия

 

Колеферо 

 

Милано (Българско училище 1)

 

Милано (Българско училище 2)

 

Милано (Българско училище 3)

 

Неапол (Почетно консулство)

 

Нетуно

 

Перуджа

 

Пескара

 

Понтедера

 

Римини

 

Салерно

 

Сиена

 

Торино

 

Тренто

 

Триест

 

Флоренция

 

Фоджа

Йордания (Хашемитско кралство Йордания)

Аман (Посолство)

Канада

Отава (Посолство)

16 секции

Брамптън *

 

Ванкувър *

 

Вон *

 

Едмънтън *

 

Калгари *

 

Квебек *

 

Китченер *

 

Монреал 1, Българска православна църква „Свети Иван Рилски“ *

 

Монреал 2, Кот де Неж *

 

Монреал 3, Гринфийлд парк *

 

Монреал 4, Южен бряг *

 

Монреал 5, Западен бряг *

 

Ниагара Фолс *

 

Торонто (Генерално консулство 1)

 

Торонто (Генерално консулство 2)

Катар (Държавата Катар)

Доха (Посолство)

Кипър (Република Кипър)

Никозия (Посолство 1)

8 секции

Никозия (Посолство 2)

 

Дали

 

Ларнака

 

Лимасол

 

Паралимни

 

Пафос

 

Полис Хрисохус

Китай (Китайска народна република)

Пекин (Посолство)

2 секции

Шанхай (Генерално консулство)

Косово (Република Косово)

Прищина (Посолство)

Кувейт (Държавата Кувейт)

Кувейт (Посолство)

Ливан (Ливанска република)

Бейрут (Посолство)

Люксембург (Велико херцогство Люксембург)

Люксембург

2 секции

Люксембург – Щрасен

Малта (Република Малта)

Буджиба

2 секции

Сейнт Джулианс

Мароко (Кралство Мароко)

Рабат (Посолство)

Молдова (Република Молдова)

Кишинев (Посолство)

8 секции

Тараклия (Консулство)

 

Вулканещи

 

Кахул

 

Комрат

 

Копчак

 

Твардица

 

Чадър-Лунга

Нидерландия (Кралство Нидерландия)

Хага (Посолство 1)

23 секции

Хага (Посолство 2)

 

Хага 3

 

Хага 4 (Wapenveldestraat 63)

 

Айндховен

 

Амстердам 1

 

Амстердам 2

 

Арнем

 

Бреда

 

Ваалс

 

Венло

 

Грьонинген

 

Делфт

 

Енсхеде

 

Лелистад

 

Леуварден

 

Маастрихт

 

Наймехен

 

Ротердам

 

Тилбург

 

Утрехт

 

Харлем

 

Хилверсум

Нова Зеландия

Крайстчърч

2 секции

Окланд

Норвегия (Кралство Норвегия)

Осло (Посолство 1)

11 секции

Осло (Посолство 2)

 

Берген *

 

Будьо *

 

Олесунд *

 

Сандефьорд *

 

Систранда *

 

Ставангер *

 

Тромсьо *

 

Трондхайм *

 

Хамар *

ОАЕ (Обединени арабски емирства)

Абу Даби (Посолство)

2 секции

Дубай (Генерално консулство)

Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

Абърдийн

Арма

Базилдън

Бедфорд

Бейзингстоук

Белфаст

Бирмингам

Бишъпс Стортфорд

Богнър Реджис

118 секции

Борнмът

 

Бостън

 

Брайтън

 

Бристол

 

Бърнли/Флийтууд

 

Бъртън ъпон Трент

 

Гилфорд

 

Глазгоу

 

Глостър

 

Дартфорд/Грейс, Есекс

 

Дънди

 

Единбург

 

Екзитър

 

Енискилън

 

Ийстбърн

 

Имингъм

 

Ипсуич

 

Кардиф

 

Кеймбридж

 

Кент, Кентърбъри

 

Килкийл

 

Ковънтри

 

Колчестър

 

Кроули

 

Крю

 

Ланкастър

 

Лестър

 

Ливърпул

 

Лийдс

 

Линкълн

 

Лондон (Баркинг 1)

 

Лондон (Баркинг 2)

 

Лондон (Баркинг 3)

 

Лондон (Баркинг 4)

 

Лондон - (Барнет и Енфийлд)

 

Лондон (Бромли)

 

Лондон (Гринуич 1)

 

Лондон (Гринуич 2)

 

Лондон (Ийлинг)

 

Лондон (Канада Уотър)

 

Лондон (Крикълууд, Голдърс Грийн, Принцес Парк)

 

Лондон (Кройдън)

 

Лондон (Лейтънстоун)

 

Лондон (Норбъри)

 

Лондон (Палмърс Грийн 1)

 

Лондон (Палмърс Грийн 2)

 

Лондон (Палмърс Грийн 3)

 

Лондон (Ричмънд ъпон Темз)

 

Лондон (Сатън 1)

 

Лондон (Сатън 2)

 

Лондон (Стратфорд 1)

 

Лондон (Стратфорд 2)

 

Лондон (Сърбитън 1)

 

Лондон (Сърбитън 2)

 

Лондон (Тотнъм)

 

Лондон (Уимбълдън 1)

 

Лондон (Уимбълдън 2)

 

Лондон (Уимбълдън 3)

 

Лондон (Уолтъмстоу)

 

Лондон (Уолтъмстоу/Саут Уудфорд)

 

Лондон (Ууд Грийн)

 

Лондон (Фелтъм)

 

Лондон (Финсбъри Парк)

 

Лондон (Хароу)

 

Лондон (Хаунслоу)

 

Лондон (Посолство 1)

 

Лондон (Посолство 2)

 

Лондон (Посолство 3)

 

Лондон (Посолство 4)

 

Лутън

 

Манчестър 1

 

Манчестър 2

 

Мейдстоун

 

Милтън Кийнс

 

Норич

 

Нотингам

 

Нюкасъл

 

Озуъстри

 

Оксфорд

 

Остров Ман, Дъглас

 

Питърбъро

 

Плимут

 

Портсмут

 

Престън

 

Пърт

 

Рединг

 

Рексъм

 

Ромфорд

 

Саутенд он сий

 

Саутхемптън

 

Стафорд

 

Стоук он Трент

 

Стърминстър Нютън

 

Суиндън

 

Телфорд

 

Тънбридж Уелс

 

Уестън Супер Мер

 

Уисбийч

 

Уорингтън

 

Уотфорд

 

Устър/Уочестър

 

Уулвърхамптън

 

Хемел-Хемпстед

 

Херефорд

 

Хъл

 

Чатъм

 

Челмсфорд

 

Честър

 

Шефилд

Полша (Република Полша)

Варшава (Посолство)

2 секции

Краков

Португалия (Република Португалия)

Лисабон (Посолство)

3 секции

Сао Теотонио

 

Фаро

Република Корея

Сеул (Посолство)

Румъния

Букурещ (Посолство)

Русия (Руска федерация)

Москва (Посолство)

2 секции

Санкт Петербург (Генерално консулство)

РЮА (Република Южна Африка)

Претория (Посолство)

3 секции

Мидранд

 

Кейптаун

Саудитска Арабия

Рияд (Посолство)

САЩ (Съединени американски щати)

Алтамонт Спрингс - Орландо, Флорида

56 секции

Арлингтън Хайтс, Илинойс, Културен център “Магура“

 

Атланта, Джорджия

 

Атлантик Сити, Ню Джърси

 

Бостън - Билрика

 

Бостън - Нютън

 

Брумал, Пенсилвания, Филаделфия

 

Бъфало, Ню Йорк

 

Вашингтон (Посолство)

 

Вирджиния Бийч, Вирджиния

 

Далас, Тексас

 

Денвър, Колорадо

 

Дес Плейнс 1, магазин "Малинчо", Илинойс

 

Дес Плейнс 2, Център "Малката България", Илинойс

 

Дес Плейнс 3, Център "Малката България", Илинойс

 

Детройт, Мичиган

 

Джаксънвил, Флорида

 

Индианаполис, Индиана

 

Конкорд, Калифорния

 

Лас Вегас, Невада

 

Лос Анджелис (Генерално консулство)

 

Маунт Проспект, Илинойс, културен център "Българика"

 

Маями - Форт Лодърдейл, Флорида

 

Милуоки, Уисконсин  

 

Минеаполис, Минесота

 

Нантъкет, Масачузетс

 

Нашвил, Тенеси

 

Нейпълс, Флорида

 

Норуолк, Кънектикът

 

Ню Брънсуик, Ню Джърси

 

Ню Йорк (Генерално консулство)

 

Ню Йорк, Куинс

 

Остин, Тексас

 

Питсбърг, Пенсилвания

 

Портланд, Орегон

 

Ричмънд, Вирджиния

 

Роли, Северна Каролина

 

Сакраменто - Кармайкъл, Калифорния

 

Сан Антонио, Тексас

 

Сан Диего - Оушънсайд, Калифорния

 

Сан Франциско, Калифорния

 

Сейнт Луис, Мисури

 

Сейнт Питърсбърг, Флорида

 

Сиатъл - Едмъндс, Вашингтон

 

Синсинати, Охайо

 

Солт Лейк Сити - Уест Джордан, Юта

 

Сънивейл - Сан Хосе, Калифорния

 

Такома Парк, Мериленд

 

Финикс, Аризона

 

Хаянис - Кейп Код, Масачузетс

 

Хинсдейл, Илинойс

 

Хюстън, Тексас

 

Чикаго (Генерално консулство)

 

Шарлът - Матюс, Северна Каролина

 

Шилер Парк, Илинойс

 

Ървайн - Тъстин, Калифорния

Северна Македония (Република Северна Македония)

Скопие (Посолство)

7 секции

Битоля (Генерално консулство)

 

Кавадарци

 

Охрид

 

Прилеп

 

Струмица

 

Тетово

Сингапур (Република Сингапур)

Сингапур

Словакия (Словашка република)

Братислава (Посолство)

Словения (Република Словения)

Любляна (Посолство)

Сърбия (Република Сърбия)

Белград (Посолство)

4 секции

Босилеград

 

Ниш (Генерално консулство)

 

Цариброд

Тунис (Република Тунис)

Тунис (Посолство)

Турция (Република Турция)

Анкара (Посолство)

162 секции

Анкара, общ. Пурсаклар, кв. Тепебашъ

 

Анкара, Синджан Тандоган

 

Адана

 

Айдън

 

Анталия

 

Балъкесир

 

Балъкесир, Aйвалък

 

Балъкесир, Бандърма

 

Биледжик

 

Бурса (Консулска канцелария)

 

Бурса, Йенишехир

 

Бурса, Караджабей

 

Бурса, Мустафакемал паша

 

Бурса, Орхангази

 

Бурса, район Инегьол

 

Бурса, район Инегьол (Йенидже)

 

Бурса, район Йълдъръм

 

Бурса, район Йълдъръм (Деметевлер)

 

Бурса, район Йълдъръм (Йешиляйла)

 

Бурса, район Йълдъръм (Мескен)

 

Бурса, район Йълдъръм (Миллет)

 

Бурса, район Йълдъръм (Саманлъ)

 

Бурса, район Йълдъръм (Юнусемре 1)

 

Бурса, район Йълдъръм (Юнусемре 2)

 

Бурса, район Кестел 1

 

Бурса, район Кестел 2

 

Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле 1)

 

Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле 2)

 

Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле 3)

 

Бурса, район Нилюфер (Караман 1)

 

Бурса, район Нилюфер (Караман 2)

 

Бурса, район Нилюфер (Минареличавуш)

 

Бурса, район Нилюфер (Юзюнджюйъл)

 

Бурса, район Нилюфер (Ючевлер)

 

Бурса, район Османгази (Алтънова)

 

Бурса, район Османгази (Багралбашъ)

 

Бурса, район Османгази (Башаран)

 

Бурса, район Османгази (Демирташ)

 

Бурса, район Османгази (Демирташ, Юфтаде)

 

Бурса, район Османгази (Истиклял)

 

Бурса, район Османгази (Йенибаглар 1)

 

Бурса, район Османгази (Йенибаглар 2)

 

Бурса, район Османгази (Йенибаглар 3)

 

Бурса, район Османгази (Оваакча 1)

 

Бурса, район Османгази (Оваакча 2)

 

Бурса, район Османгази (Фатих)

 

Бурса, район Османгази (Юнусели 1)

 

Бурса, район Османгази (Юнусели 2)

 

Буюккаръщъран, обл. Къркларели

 

Гебзе 1

 

Гебзе 2

 

Гебзе 3

 

Ескишехир, общ. Тепебашъ, кв. Ширинтепе 1

 

Ескишехир, общ. Тепебашъ, кв. Ширинтепе 2

 

Ескишехир, община Одунпазаръ, кв. Чанкая

 

Измир, Алиага

 

Измир, Газиемир (кв. Сарнъч 1)

 

Измир, Газиемир (кв. Сарнъч 2)

 

Измир, Газиемир (кв. Сарнъч 3)

 

Измир, общ. Урла, кв. Ичмелер

 

Измир, община Буджа, кв. Чамлъкуле 1

 

Измир, община Буджа, кв. Чамлъкуле 2

 

Измир, община Буджа, кв. Чамлъкуле 3

 

Измир, община Мендерес (кв. Гьоредже 1)

 

Измир, община Мендерес (кв. Гьоредже 2)

 

Измир, община Мендерес (кв. Газипаша 1)

 

Измир, община Мендерес (кв. Газипаша 2)

 

Измир, район Борнова 1

 

Измир, район Борнова 2

 

Измир, район Борнова 3

 

Измир, район Борнова 4

 

Измир, район Борнова 5

 

Измир, Сеферхисар

 

Истанбул (Генерално консулство)

 

Истанбул, Багджълар Санджактепе махалеси

 

Истанбул, Бакъркьой, Атакьой 

 

Истанбул, Бююкчекмедже, кв. Кумбургаз

 

Истанбул, кв. Бахчелиевлер (Йенибосна)

 

Истанбул, кв. Гюнешли 1

 

Истанбул, кв. Гюнешли 2

 

Истанбул, общ. Авджълар 1

 

Истанбул, общ. Авджълар 2

 

Истанбул, общ. Авджълар, кв.Фирузкьой

 

Истанбул, общ. Арнавуткьой (Хадъмкьой)

 

Истанбул, общ. Арнавуткьой (Хараччъ)

 

Истанбул, общ. Байрампаша

 

Истанбул, общ. Башакшехир

 

Истанбул, общ. Бейликдюзю 1

 

Истанбул, общ. Бейликдюзю 2

 

Истанбул, общ. Газиосманпаша 1

 

Истанбул, общ. Газиосманпаша 2

 

Истанбул, общ. Есенюрт 1 (Кърач)

 

Истанбул, общ. Есенюрт 2 (Кърач)

 

Истанбул, общ. Есенюрт 3 (Йорнек)

 

Истанбул, общ. Есенюрт 4 (Йорнек)

 

Истанбул, общ. Еюпсултан

 

Истанбул, общ. Зейтинбурну

 

Истанбул, общ. Кагътхане

 

Истанбул, общ. Кадъкьой, кв. Сахрайиджедит

 

Истанбул, общ. Картал 1

 

Истанбул, общ. Картал 2

 

Истанбул, общ. Кючюкчекмедже 1

 

Истанбул, общ. Кючюкчекмедже 2

 

Истанбул, общ. Пендик, с. Курткой, кв. Йенишехир

 

Истанбул, общ. Силиври

 

Истанбул, общ. Силиври, кв. Алибей

 

Истанбул, общ. Султанбейли

 

Истанбул, общ. Султангази

 

Истанбул, общ. Султангази, кв. Угур Мумджу

 

Истанбул, общ. Чаталджа

 

Капаклъ

 

Кешан

 

Коня

 

Къркларели

 

Къркларели, Ахметбей

 

Къркларели, Бабаески

 

Къркларели, Визе

 

Кютахия

 

Люлебургаз 1

 

Люлебургаз 2

 

Маниса

 

Маниса, кв. Акмесчит

 

Маниса, общ. Шехзаделер, кв. Караагачлъ

 

Мармарис

 

Мерсин

 

Муратлъ

 

обл. Коджаели, гр. Измит

 

обл. Коджаели, общ. Даръджа

 

обл. Коджаели, общ. Дериндже

 

обл. Коджаели, общ. Карамюрсел

 

обл. Коджаели, общ. Кьорфез

 

обл. Коджаели, общ. Чайърова 1

 

обл. Коджаели, общ. Чайърова 2

 

обл. Сакария, общ. Сердиван

 

обл. Текирдаг, гр. Ергене (Йешилтепе 1)

 

обл. Текирдаг, гр. Ергене (Йешилтепе 2)

 

обл. Текирдаг, гр. Ергене (Мармараджък)

 

обл. Текирдаг, гр. Ергене (Саглък)

 

обл. Текирдаг, гр. Ергене (Улаш)

 

Одрин (Генерално консулство)

 

Одрин - 2, 75 Йъл Илкокулу

 

Сарай

 

Текирдаг

 

Ушак

 

Фетхие

 

Чанаккале, Меркез

 

Чанаккале, общ. Гьокчеада

 

Черкезкьой

 

Чорлу, кв. Румели

 

Чорлу, кв. Хавузлар 1

 

Чорлу, кв. Хавузлар 2

 

Чорлу, кв. Хавузлар 3

 

Чорлу, кв. Шейхсинан 1

 

Чорлу, кв. Шейхсинан 2

 

Чорлу, кв. Шейхсинан 3

 

Чорлу, кв. Шейхсинан 4

 

Чорлу, кв. Шейхсинан 5

 

Ялова 1

 

Ялова 2

 

Ялова, Алтънова (Субашъ)

 

Ялова, Чифтликкьой

Унгария

Будапеща (Посолство)

Финландия (Република Финландия)

Раума

3 секции

Хелзинки (Посолство)

 

Турку

Франция (Френска република)

Париж (Посолство 1)

16 секции

Париж (Посолство 2)

 

Париж (Посолство 3)

 

Бордо

 

Гренобъл

 

Лил

 

Лион

 

Марсилия

 

Монпелие

 

Нант

 

Ница

 

Рен

 

Сен-Назер

 

Страсбург (ПП при СЕ)

 

Туар

 

Тулуза

Хърватия (Република Хърватия)

Загреб (Посолство)

Черна гора

Подгорица (Посолство)

Чехия (Чешка република)

Прага (Посолство 1)

3 секции

Прага (Посолство 2)

 

Прага (Посолство 3)

Швейцария (Конфедерация Швейцария)

Берн (Посолство)

11 секции

Базел *

 

Женева (ПП на РБ)

 

Кройцлинген *

 

Лозана *

 

Локарно *

 

Люцерн *

 

Санкт Гален *

 

Цуг *

 

Цюрих  1 *

 

Цюрих  2 *

Швеция (Кралство Швеция)

Стокхолм (Посолство)

3 секции

Гьотеборг

 

Малмьо

Япония

Токио (Посолство)

2 секции

Осака

Общ брой на избирателните секции – 738.

*Отбелязаните с този знак секции се обявяват под условие, че до 20 март 2023 г. приемащата страна даде съгласието си да бъдат образувани избирателни секции извън дипломатическите и консулски представителства.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦТ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

1760-НС/

1812-НС/

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения