Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1573-МИ
София, 27 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Цветанка Иванова Хинкова срещу решение № 271-МИ от 27.10.2019 г. на ОИК – Червен бряг

Постъпила е жалба по електронната поща с вх. № Ж-133-5 от 27.10.2019 г. чрез ОИК – Червен бряг от Цветанка Иванова Хинкова, секретар на секционна избирателна комисия № 153700032, срещу решение № 271 от 27.10.2019 г. на ОИК – Червен бряг.

Обжалваното решение на ОИК – Червен бряг е постановено по постъпила жалба, с вх. № 170 от 27.10.2019 г. от А. Т. А.. С него ОИК – Червен бряг указва на председателя на СИК № 153700032 – гр. Червен бряг да предприеме действия по замяна на функциите на Цветанка Иванова Хинкова – секретар на СИК, като извърши ново разпределение на функциите, които ще изпълнява госпожа Хинкова с решение, за което да се състави протокол. Отделно от това в решението е указано в случай на повторно констатирано нарушение от същия вид ОИК – Червен бряг ще предприеме административно-наказателни мерки спрямо председателя на СИК № 153700032. Мотиви за вземането на решението са изложени в жалбата на А. факти, че след като е упражнил правото си на глас, при откъсване отрязъка на бюлетината са разтворили бюлетината за кмет на гр. Червен бряг и за кого е гласувал, като според жалбоподателя преди него е действано по същия начин и вотът на гласувалите преди него също е бил видян като при откъсването отрязъка на бюлетина, се е разтваряла.

Твърди, че нарушението се е осъществявало от Цветанка Хинкова. След като е разгледала жалбата ОИК – Червен бряг в рамките на правомощията си, определени в Изборния кодекс и с цел предотвратяване на по-нататъшни нарушения на изборния процес от страна на Цветанка Хинкова, е постановила решение, с което е указала да бъдат преразпределени функциите между членовете в СИК.

Недоволна от така постановеното решение Цветанка Иванова Хинкова депозира чрез ОИК – Червен бряг в ЦИК жалба, с която изразява възмущението си от решение № 271-МИ от 27 октомври 2019 г. на ОИК – Червен бряг по постъпилата жалба от А. А.. Смята, че изложеното от него не отговаря на истината и не е извършила описаното в жалбата.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата следва да бъде оставане без разглеждане поради следното:

Безспорно е, че Цветанка Иванова Хинкова е секретар на СИК № 153700032 на територията на гр. Червен бряг. ОИК – Червен бряг е постановила обжалваното решение № 271 от 27.10.2019 г. ОИК – Червен бряг в рамките на предоставените й от Изборния кодекс правомощия.  Константна практика на Върховния административен съд е, че в рамките на една администрация нисшестоящ орган не може да обжалва решение на горестоящ, в конкретния случай член на секционна избирателна комисия не може да обжалва решение на ОИК, която се явява горестоящ орган по отношение на СИК.

Поради горните съображения ЦИК счита, че жалбата на Цветанка Иванова Хинкова, секретар на СИК № 153700032 следва да бъде оставена без разглеждане.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Цветанка Иванова Хинкова срещу решение № 271-МИ от 27.10.2019 г. на ОИК – Червен бряг.

ВРЪЩА преписката на ОИК – Червен бряг.

Решението на ОИК – Червен бряг подлежи на обжалване пред Административен съд – Плевен чрез ОИК – Червен бряг в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 1928-МИ / 31.05.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

 • № 1927 / 29.05.2023

  относно: определяне на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на 12 837 комплекта специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

 • № 1926-МР / 29.05.2023

  относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в община Златоград, област Смолян, на 9 юли 2023 г.

 • всички решения