Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1436-НС
София, 16 септември 2022 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1424-НС от 15 септември 2022 г. относно опаковане и предаване на изборните книжа и материали от СИК на РИК и на общинската администрация от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. и тяхното съхраняване

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 1424-НС от 15 септември 2022 г., като в т. 27 и т. 29 думите „Решение № 1980-НС от 3 февруари 2021 г.“ да се четат „Решение № 1220-НС от 10 август 2022 г.“.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

1424-НС/

Календар

Решения