Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1402-МИ
София, 15 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1379-МИ от 14 октомври 2019 г. на ЦИК

В Централната избирателна комисия е получено писмо по електронната поща с вх. № МИ-15-876 от 15.10.2019 г. от Камелия Борисова Иванова за допусната техническа грешка в Решение № 1379-МИ от 14.10.2019 г. при изписване фамилията на назначената за зам.-председател на ОИК – Роман.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 1379-МИ от 14 октомври 2019 г. на ЦИК, като името на назначената за зам.-председател на ОИК – Роман „Камелия Борисова Върбанова“ да се чете „Камелия Борисова Иванова“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1379-МИ/

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения