Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1402-МИ
София, 15 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1379-МИ от 14 октомври 2019 г. на ЦИК

В Централната избирателна комисия е получено писмо по електронната поща с вх. № МИ-15-876 от 15.10.2019 г. от Камелия Борисова Иванова за допусната техническа грешка в Решение № 1379-МИ от 14.10.2019 г. при изписване фамилията на назначената за зам.-председател на ОИК – Роман.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 1379-МИ от 14 октомври 2019 г. на ЦИК, като името на назначената за зам.-председател на ОИК – Роман „Камелия Борисова Върбанова“ да се чете „Камелия Борисова Иванова“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1379-МИ/

Календар

Решения

  • № 1165-МИ / 27.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Нова Загора

  • № 1164-МИ / 27.05.2022

    относно: назначаване съставите на СИК за частичните избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1163-МИ / 27.05.2022

    относно: допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 3 юли 2022 г.

  • всички решения