Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1137
София, 19 април 2022 г.

ОТНОСНО: изменя и допълва Решение № 1088 от 01.02.2022 г. на ЦИК относно състава на постоянно действащото специализирано звено за техническо осигуряване и технически контрол на дистанционното електронно гласуване

На основание § 145, ал. 13 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 21 от 2019 г.) и постъпилите предложения от Администрацията на Министерски съвет, Министерството на транспорта и съобщенията и Обществения съвет към ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Решение № 1088 от 01.02.2022 г. на ЦИК в частта относно състава на постоянно действащото специализирано звено за техническо осигуряване и технически контрол на дистанционното електронно гласуване като създава нови точки 10-13, както следва:

„10. Иво Шапчев – Администрация на Министерски съвет;

11. Даниела Пешева – Министерство на транспорта и съобщенията;

12. Юрий Караманов – Министерство на транспорта и съобщенията;

13. Тодор Христов Гунчев – Обществен съвет към Централната избирателна комисия.“


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ДД/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

1088/

1138/

1197/

Календар

Решения

  • № 1830-НС / 27.03.2023

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрич

  • № 1829-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1828-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения