Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1137
София, 19 април 2022 г.

ОТНОСНО: изменя и допълва Решение № 1088 от 01.02.2022 г. на ЦИК относно състава на постоянно действащото специализирано звено за техническо осигуряване и технически контрол на дистанционното електронно гласуване

На основание § 145, ал. 13 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 21 от 2019 г.) и постъпилите предложения от Администрацията на Министерски съвет, Министерството на транспорта и съобщенията и Обществения съвет към ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Решение № 1088 от 01.02.2022 г. на ЦИК в частта относно състава на постоянно действащото специализирано звено за техническо осигуряване и технически контрол на дистанционното електронно гласуване като създава нови точки 10-13, както следва:

„10. Иво Шапчев – Администрация на Министерски съвет;

11. Даниела Пешева – Министерство на транспорта и съобщенията;

12. Юрий Караманов – Министерство на транспорта и съобщенията;

13. Тодор Христов Гунчев – Обществен съвет към Централната избирателна комисия.“


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ДД/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

1088/

1138/

1197/

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения