Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1137
София, 19 април 2022 г.

ОТНОСНО: изменя и допълва Решение № 1088 от 01.02.2022 г. на ЦИК относно състава на постоянно действащото специализирано звено за техническо осигуряване и технически контрол на дистанционното електронно гласуване

На основание § 145, ал. 13 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 21 от 2019 г.) и постъпилите предложения от Администрацията на Министерски съвет, Министерството на транспорта и съобщенията и Обществения съвет към ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Решение № 1088 от 01.02.2022 г. на ЦИК в частта относно състава на постоянно действащото специализирано звено за техническо осигуряване и технически контрол на дистанционното електронно гласуване като създава нови точки 10-13, както следва:

„10. Иво Шапчев – Администрация на Министерски съвет;

11. Даниела Пешева – Министерство на транспорта и съобщенията;

12. Юрий Караманов – Министерство на транспорта и съобщенията;

13. Тодор Христов Гунчев – Обществен съвет към Централната избирателна комисия.“


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ДД/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

1088/

1138/

1197/

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения