Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1137
София, 19 април 2022 г.

ОТНОСНО: изменя и допълва Решение № 1088 от 01.02.2022 г. на ЦИК относно състава на постоянно действащото специализирано звено за техническо осигуряване и технически контрол на дистанционното електронно гласуване

На основание § 145, ал. 13 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 21 от 2019 г.) и постъпилите предложения от Администрацията на Министерски съвет, Министерството на транспорта и съобщенията и Обществения съвет към ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Решение № 1088 от 01.02.2022 г. на ЦИК в частта относно състава на постоянно действащото специализирано звено за техническо осигуряване и технически контрол на дистанционното електронно гласуване като създава нови точки 10-13, както следва:

„10. Иво Шапчев – Администрация на Министерски съвет;

11. Даниела Пешева – Министерство на транспорта и съобщенията;

12. Юрий Караманов – Министерство на транспорта и съобщенията;

13. Тодор Христов Гунчев – Обществен съвет към Централната избирателна комисия.“


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ДД/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

1088/

1138/

1197/

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения