Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1088
София, 1 февруари 2022 г.

ОТНОСНО: изменя и допълва Решение № 1813 от 21.05.2020 г. на ЦИК относно състава на постоянно действащото специализирано звено за техническо осигуряване и технически контрол на дистанционното електронно гласуване

На основание § 145, ал. 13 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 21 от 2019 г.) и постъпилите предложения от ръководителите на съответните държавни органи Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Решение № 1813 от 21.05.2020 г. на ЦИК в частта относно състава на постоянно действащото специализирано звено за техническо осигуряване и технически контрол на дистанционното електронно гласуване, както следва:

1. Емил Цветанов Войнов – Централна избирателна комисия;

2. Димитър Генчев Димитров – Централна избирателна комисия;

3. Любомир Петров Георгиев – Централна избирателна комисия;

4. Георги Исаев – Министерство на вътрешните работи;

5. Боряна Стойнова – Министерство на външните работи;

6. Венцислав Христов – Министерство на регионалното развитие и благоустройството;

7. Николай Николов – Държавна агенция „Национална сигурност“;

8. Антоанета Лозенска-Тодорова – Държавна агенция „Електронно управление“;

9. Мирослав Стефанов – Държавна агенция „Електронно управление“.

 


Зам.-председател: Димитър Димитров

Секретар: Севинч Солакова

ДД/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

1813/

1137/

1138/

1197/

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения