Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1088
София, 1 февруари 2022 г.

ОТНОСНО: изменя и допълва Решение № 1813 от 21.05.2020 г. на ЦИК относно състава на постоянно действащото специализирано звено за техническо осигуряване и технически контрол на дистанционното електронно гласуване

На основание § 145, ал. 13 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 21 от 2019 г.) и постъпилите предложения от ръководителите на съответните държавни органи Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Решение № 1813 от 21.05.2020 г. на ЦИК в частта относно състава на постоянно действащото специализирано звено за техническо осигуряване и технически контрол на дистанционното електронно гласуване, както следва:

1. Емил Цветанов Войнов – Централна избирателна комисия;

2. Димитър Генчев Димитров – Централна избирателна комисия;

3. Любомир Петров Георгиев – Централна избирателна комисия;

4. Георги Исаев – Министерство на вътрешните работи;

5. Боряна Стойнова – Министерство на външните работи;

6. Венцислав Христов – Министерство на регионалното развитие и благоустройството;

7. Николай Николов – Държавна агенция „Национална сигурност“;

8. Антоанета Лозенска-Тодорова – Държавна агенция „Електронно управление“;

9. Мирослав Стефанов – Държавна агенция „Електронно управление“.

 


Зам.-председател: Димитър Димитров

Секретар: Севинч Солакова

ДД/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

1813/

1137/

1138/

1197/

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения