Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1049-НС
София, 15 декември 2021 г.

ОТНОСНО: заявление от Ана-Мария Михаилова Вълканова с искане за необявяването й за избрана за народен представител от кандидатската листа на коалиция „Продължаваме Промяната“ в Двадесет и четвърти изборен район – София, и в Двадесет и шести изборен район – Софийски, в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № НС-11-199/15.12.2021 г. от Ана-Мария Михаилова Вълканова, регистриран кандидат за народен представител от кандидатската листа на коалиция „Продължаваме Промяната“ в Двадесет и четвърти изборен район – София, и в Двадесет и шести изборен район – Софийски, за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., с което се прави искане да не бъде обявена за народен представител от кандидатската листа на коалиция „Продължаваме Промяната“ в Двадесет и четвърти изборен район – София, и в Двадесет и шести изборен район – Софийски.

Заявлението е подадено след обявяване имената на избраните народни представители съгласно чл. 300, ал. 2 ИК и обявяване с Решение № 975-НС от 19.11.2021 г. на списък А и Б, като следва срещу името на лицето в списък Б да се отбележи решението на ЦИК за необявяването й за избрана за народен представител.

С оглед гореизложеното подалият заявление кандидат Ана-Мария Михаилова Вълканова не следва да бъде обявена за избрана за народен представител от листата на коалиция „Продължаваме Промяната“ в Двадесет и четвърти изборен район – София, и в Двадесет и шести изборен район – Софийски, в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с прилагането на чл. 302 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ДА НЕ ОБЯВЯВА за избрана за народен представител от списък А на кандидатите на коалиция „Продължаваме Промяната“ в Двадесет и четвърти изборен район – София, и в Двадесет и шести изборен район – Софийски, Ана-Мария Михаилова Вълканова, ЕГН …, в произведените избори за народни представители на 14 ноември 2021 г.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

975-НС/

Календар

Решения