Заседания

Заседание от дата .

Решения

1909-НС /

ОТНОСНО: жалба от партия ГЕРБ срещу решение № 199-НС от 2 април 2023 г. на РИК – Разград

1908-НС /

ОТНОСНО: жалба от С. О. срещу решение № 277-НС от 02.04.2023 г. на РИК в Двадесет и девети изборен район – Хасковски

1907-НС /

ОТНОСНО: жалба от Милен Тенчев Тенев срещу решение № 275-НС от 02.04.2023 г. на РИК 29 – Хасково

1906-НС /

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 204, ал. 3 ИК, извършено чрез излъчване на аудиозапис на програма РАДИО ФОКУС на резултати от социологическо проучване по повод изборите за народни представители на 2 април 2023 г. преди приключване на изборния ден

1905-НС /

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 204, ал. 3 ИК, извършено чрез излъчване на аудиозапис на програма ДАРИК РАДИО БЪЛГАРИЯ на резултати от социологическо проучване по повод изборите за народни представители на 2 април 2023 г. преди приключване на изборния ден

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения