Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1905-НС
София, 10 април 2023 г.

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 204, ал. 3 ИК, извършено чрез излъчване на аудиозапис на програма ДАРИК РАДИО БЪЛГАРИЯ на резултати от социологическо проучване по повод изборите за народни представители на 2 април 2023 г. преди приключване на изборния ден

В Централната избирателна комисия на 2 април 2023 г. в 20.22 ч. по електронната поща е постъпил сигнал от Съвета за електронни медии с вх. № НС-20-88 от 2.04.23 г. затова че в програма на ДАРИК РАДИО БЪЛГАРИЯ на доставчика на медийни услуги „ДАРИК РАДИО“ АД на 2 април 2023 г. е излъчен аудиозапис с оповестяване на резултати от социологическо проучване за вота на избирателите в изборния ден за партии и коалиции, регистрирани и участващи в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., като същото е оповестено преди края на изборния ден – в 19:48:23 ч.

Централната избирателна комисия в изпълнение на правомощията си по чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс извърши проверка по постъпилия сигнал на програма на ДАРИК РАДИО БЪЛГАРИЯ на доставчика на медийни услуги „ДАРИК РАДИО“ АД на 2 април 2023 г. и установи, че е излъчен аудиозапис с оповестяване на данни от социологическо проучване за вота на избирателите в изборния ден за партии и коалиции, регистрирани и участващи в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., извършено от „Маркет ЛИНКС“ ООД, като същото е оповестено преди края на изборния ден – в 19:48:23 ч.

„Маркет ЛИНКС“ ООД е регистрирана като агенция, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) с Решение № 1813-НС от 23.03.2023 г. в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Видно от излъчения аудиозапис в 19:48:23 ч. в изборния ден в програма на ДАРИК РАДИО БЪЛГАРИЯ на доставчика на медийни услуги „ДАРИК РАДИО“ АД, предоставени от „Маркет ЛИНКС“ ООД, са, както следва: ИТН– 4%, БСП – 10,1%, „Възраждане“ – 13,8%, ДПС – 14,5%, „Продължаваме промяната – Демократична България“ 24,5%, ГЕРБ-СДС – 25,5%.

Съгласно разпоредбата на чл. 204, ал. 3 ИК е налице забрана за оповестяване на резултатите от социологически проучвания преди приключване на изборния ден в 20.00 ч.

Съгласно разпоредбата на чл. 475, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс лицето, което е нарушило разпоредбата на чл. 204, ал. 3 ИК, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лева, респективно субект на административното нарушение може да бъде физическо или юридическо лице.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 475, чл. 496 и чл. 498 във връзка с чл. 204, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 204, ал. 3 ИК за това, че на 2 април 2023 г. към 19:48:23 ч. „ДАРИК РАДИО“ АД е излъчило аудиозапис в програма на ДАРИК РАДИО БЪЛГАРИЯ на доставчика на медийни услуги „ДАРИК РАДИО“ АД, с оповестяване на резултати от социологическо проучване „Маркет ЛИНКС“ ООД, както следва: ИТН– 4%, БСП – 10,1%, „Възраждане“ – 13,8%, ДПС – 14,5%, „Продължаваме промяната – Демократична България“ 24,5%, ГЕРБ-СДС – 25,5%, като към 19:48:23 ч. в момента на излъчване на тези резултати изборният ден не е приключил, като нарушението е извършено от „ДАРИК РАДИО“ АД, ЕИК 831476119, със седалище и адрес на управление: гр. София 1504, Столична община, район „Оборище“, бул. „Дондуков“ № 82, представлявано от Христо Георгиев Христов.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение по чл. 204, ал. 3 от Изборния кодекс на „ДАРИК РАДИО“ АД, ЕИК 831476119, със седалище и адрес на управление: гр. София 1504, Столична община, район „Оборище“, бул. „Дондуков“ № 82, представлявано от Христо Георгиев Христов.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ДД/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения