Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1906-НС
София, 10 април 2023 г.

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 204, ал. 3 ИК, извършено чрез излъчване на аудиозапис на програма РАДИО ФОКУС на резултати от социологическо проучване по повод изборите за народни представители на 2 април 2023 г. преди приключване на изборния ден

В Централната избирателна комисия на 2 април 2023 г. в 20.22 ч. по електронната поща е постъпил сигнал от Съвета за електронни медии с вх. № НС-20-88 от 2.04.23 г. затова че в програма на РАДИО ФОКУС за гр. София на доставчика на медийни услуги „Фокус Медия“ ЕООД на 2 април 2023 г. е излъчен аудиозапис с оповестяване на резултати от социологическо проучване за вота на избирателите в изборния ден за партии и коалиции, регистрирани и участващи в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., като същото е оповестено преди края на изборния ден – в 19:49:52 ч.

Централната избирателна комисия в изпълнение на правомощията си по чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс извърши проверка по постъпилия сигнал на програма на РАДИО ФОКУС за гр. София на доставчика на медийни услуги „Фокус Медия“ ЕООД и установи, че е излъчен аудиозапис с оповестяване на данни от социологическо проучване за вота на избирателите в изборния ден за партии и коалиции, регистрирани и участващи в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., извършено от „Изследователска център Тренд“ ООД, и „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН“ АД, като същото е оповестено преди края на изборния ден – в 19:49:52 ч.

„Изследователски център Тренд“ ООД е регистрирана като агенция, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) с Решение № 1808-НС от 22.03.2023 г. в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

„ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН“ АД е регистрирана като агенция, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) с Решение № 1768-НС от 15.03.2023 г. в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Видно от излъчения аудиозапис в 19:49:52 ч. в изборния ден в програма на РАДИО ФОКУС за гр. София на доставчика на медийни услуги „Фокус Медия“ ЕООД, предоставени от „Изследователски център Тренд“ ООД, са, както следва: „Продължаваме промяната – Демократична България“ 26,9%, ГЕРБ-СДС – 26,7%, „Възраждане“ – 12,9%, ДПС – 12,4%, БСП – 10,5%, под чертата ИТН– 3,9%, Български възход – 2,3%, Левицата – 2,2%.

Видно от излъчения аудиозапис в 19:49:52 ч. в изборния ден в програма на РАДИО ФОКУС за гр. София на доставчика на медийни услуги „Фокус Медия“ ЕООД, предоставени от „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН“ АД, са, както следва: „Продължаваме промяната – Демократична Българи я“ 25,3%, ГЕРБ-СДС – 24,7%.

Съгласно разпоредбата на чл. 204, ал. 3 ИК е налице забрана за оповестяване на резултатите от социологически проучвания преди приключване на изборния ден в 20.00 ч.

Съгласно разпоредбата на чл. 475, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс лицето, което е нарушило разпоредбата на чл. 204, ал. 3 ИК, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лева, респективно субект на административното нарушение може да бъде физическо или юридическо лице.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 475, чл. 496 и чл. 498 във връзка с чл. 204, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 204, ал. 3 ИК за това, че на 2 април 2023 г. към 19:49:52 ч. „Фокус Медия“ ЕООД е излъчило аудиозапис в програма на РАДИО ФОКУС за гр. София на доставчика на медийни услуги „Фокус Медия“ ЕООД, с оповестяване на резултати от социологическо проучване, извършено от „Изследователски център Тренд“ ООД, както следва: „Продължаваме промяната – Демократична България“ 26,9%, ГЕРБ-СДС – 26,7%, „Възраждане“ – 12,9%, ДПС – 12,4%, БСП – 10,5%, под чертата ИТН– 3,9%, Български възход – 2,3%, Левицата – 2,2%, и от ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН“ АД, както следва: „Продължаваме промяната – Демократична Българи я“ 25,3%, ГЕРБ-СДС – 24,7%, като към 19:48:23 ч. в момента на излъчване на тези резултати изборният ден не е приключил, като нарушението е извършено от „Фокус Медия“ ЕООД, ЕИК 206912758, със седалище и адрес на управление: гр. София 1505, Столична община, район „Оборище“, жк „Редута“, ул. „Филип Станиславов“ № 6, представлявано от Кирил Георгиев Налджиев – управител.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение по чл. 204, ал. 3 от Изборния кодекс на „Фокус Медия“ ЕООД, ЕИК 206912758, със седалище и адрес на управление: гр. София 1505, Столична община, район „Оборище“, жк „Редута“, ул. „Филип Станиславов“ № 6, представлявано от Кирил Георгиев Налджиев – управител.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ДД/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения