Начало » ЦИК

ЦИК

26.05.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Централната избирателна комисия на 28 май 2015 г. е насрочено за 10.30 часа.20.05.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че във връзка с организацията за произвеждане на предстоящите общи избори за общински съветници и кметове и в изпълнение на своите правомощия на 19 май ЦИК прие важни принципни решения:

1. Решение № 1482-МИ/ 19.05.2015 г. относно изискването към избирателите и към кандидатите за общински съветници и за кметове „да са живели най-малко през последните шест месеца в съответното населено място" като условие за упражняване право на глас и наличие на право за кандидатиране в изборите за общински съветници и кметове;

2. Решение № 1483-МИ/ 19.05.2015 г. относно определяне на населените места, в които се произвеждат избори за кметове на кметства, създадени по силата на закона.

Комисията подготвя приемането на други принципни решения и указания относно произвеждането на местните избори, със съдържанието на  които можете да се запознавате на:

- интернет страницата на ЦИК, секция „Решения"- https://www.cik.bg/reshenie?;

- интернет страницата на БТА, секция „ЦИК ИЗБОРИ" http://cik-izbori.bta.bg/


14.05.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 12 май 2015 г. (вторник) беше проведена работна среща между членовете на ЦИК и представители на печатницата на БНБ, както и на другите специализирани печатници. Основна тема на срещата беше организацията на предстоящите общи местни избори през есента на 2015 година и по-конкретно - техническите възможности на печатницата на БНБ и другите специализирани печатници в страната в срок да отпечатат всичките необходими бюлетини за изборите, включително и изборни книжа. Двете страни декларираха готовност да запазят установената добра практика при произвеждането на двата национални избора през 2014 г., както и решимост да положат всички усилия за своевременното решение на всички въпроси в тази връзка.23.04.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Председателят и членове на Централната избирателна комисия взеха участие в 12-тата Европейска конференция на органите за управление на изборите, която се проведе в Брюксел на 30 - 31 март 2015 г. Конференцията беше организирана от Венецианската комисия към Съвета на Европа съвместно с Министерството на вътрешните работи на Белгия. В нея взеха участие 160 участници от 50 държави. Темата на конференцията беше „Осигуряване на неутралитет, безпристрастност и прозрачност на изборите. Ролята на органите за управление на изборите".

Представителите на ЦИК представиха нормативната уредба и практики в страната ни, свързани с осигуряване на публичност и прозрачност на дейността на комисията, и правилата за гарантиране на обективност и безпристрастност, които са в съответствие с международните стандарти и най-добри практики.

Основните заключения са публикувани в резюме, пълният текст на което в оригинал може да бъде намерен на http://www.venice.coe.int/files/CDL-EL(2015)001syn-e.pdf или в превод на български език тук .25.03.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 24 март 2015 г. в рамките на официалната визита на делегацията на ОССЕ/СДИЧП, водена от посланик Одри Гловър, беше проведена работна среща в ЦИК с участие на представители на МВнР, Обществения съвет към ЦИК, представители на „Информационно обслужване"АД, представител на фирмата-изпълнител на машинното гласуване и други представители на граждански организации от неправителствения сектор.

В рамките на проведената работна среща бяха обсъдени констатациите и препоръките, включени в окончателния доклад на Ограничената мисия на ОССЕ/СДИЧП за наблюдение на предсрочните избори за народни представители на 5 октомври 2014 г.


Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол