Номер по ред Подател Предмет на сигнала и\или жалба Резултат  
1 К. Д. Закъснение на председателя на СИК след началото на изборния ден Извършена проверка в РИК 23 - Секцията е отворена и гласуването е започнало Р. М.
2 Ц. Г. Нарушаване на тайната на вота По компетентност на РИК-24 Г. Б.
3 Ю. Г. Технически проблем с машината Без разглеждане Л. Г.
4 А. Г. Няма списък за ПВР, има само за НС Без разглеждане, поради липса на конкретика К. Ц.
5 Ц. Ц. Невъзможност за упражняване правото на вот Без разглеждане, поради липса на конкретика С. С.
6 Р. Г. Твърди се, че М. С. от ОС не позволява да има таблети и мобилни телефони в СИК Без разглеждане, поради липса на конкретика Л. Г.
7 И. И. Неудобно поставена машина По компетентност на РИК 24 Г. С.
8 М. Г. Член на СИК дава неправомерни указания на избиратели Дадени указания по телефон на РИК 24 да се обърне внимание на СИК в секция 34, относно броенето на контролните разписки Ц. Г.
9 В. Д. Невъзможност за упражняване правото на вот Без разглеждане, поради липса на конкретика С. С.
10 В. М. Невъзможност за упражняване правото на вот Предадено по компететност на РИК Варна Й. Г.
11 З. К. Агитация в изборния ден Дадени указания по телефона К. Ц.
12 Е. Д. Нарушение на изборните правила Предадено по компетентност на РИК, гр. Русе Й. Г.
13 С. В. Нарушение на организацията в СИК Електрозахранването е възстановено. Няма други нарушения в СИК Г. С.
14 Н. Г. В РИК 325800699 в Р. Турция избирателните списъци са без ЕГН-та   Е. С.
15 В. А. Нарушения на противоепидемиологичните мерки Изпратено по компетентност на РИК Г. Б.
16 Я. Я. Агитация в интернет §1, т. 15 ИК Социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК Р. М.
17 Ж. К. Агитация в интернет §1, т. 15 ИК Социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК Р. М.
18 Н. К. Агитация в интернет §1, т. 15 ИК Социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК Р. М.
19 Т. Нарушение на СИК Без разглеждане, поради липса на конкретика Р. М.
20 Ю. П. Агитация в изборния ден Решение No 948-ПВР/НС от 14.11.2021 г. К. Ц.
21 М. В. Агитация в изборния ден Решение No 948-ПВР/НС от 14.11.2021 г. К. Ц.
22 Ситуационен център Агитация в изборния ден §1, т. 15 ИК Социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК К. Ц.
23 Я. Г. Агитация в изборния ден По компетентност на РИК 16 С. С.
24 А. Н. Предизборна агитация в деня на на размисъл Протоколно Решение на ЦИК с дадени указания Г. С.
25 К. П. Нарушение на изборните правила от СИК Дадени указания по телефона на РИК гр. Русе Ц. Г.
26 Х. В. Нарушение на изборните правила от СИК По компетентност на РИК Ц. Г.
27 И. М. Нарушение на избирателните  права Без разглеждане, поради липса на конкретика Й. Г.
28 Д. З. Липсват машини в СИК Докладвано на заседание на ЦИК. Р. М.
29 И. И. Нарушение на избирателните  права Решение 844-ПВПР/НС от 02.11.2021 г. На ЦИК С. С.
30 Н. Д. Нарушение в организацията на СИК Проведен разговор с гражданина. Разяснени са му правата Р. М.
31 А. Г. Обявяване на изборни резултати в "Блиц" Решение No 949-ПВР/НС от 14.11.2021 г. К. Ц.
32 Н. К. Нарушение на избирателните  права Липсва допуснато нарушение, съгласно методически указания на ЦИК Р. М.
33 И. П. Нарушение на избирателните  права Липсва допуснато нарушение, съгласно методически указания на ЦИК Р. М.
34 Н. Н. Агитация в изборния ден Решение No 949-ПВР/НС от 14.11.2021 г. К. Ц.
35 Г. П. Обявяване на изборните резултатати в сайта на вестник "24 часа" Ще бъде издаден АУАН Г. Б.
36 А. Н. Нарушение на изборните права в РИК 23 Без разглеждане Е. В.
38 И. С. Нарушение на ЗЗЛД   Р. М.
39 Е. А. Нарушаване тайната на вота Без разглеждане. Липсва конкретика Р. М.
40 П. К. Липсва организация в СИК 9, гр. Свиленград, във връзка с упражяването на права на лице с увреждания По компетентност на РИК Ц. Г.
41 В. Т. Невъзможност за упражняване правото на вот Без разглеждане Е. Ч.
42 П. К. Агитация в изборния ден в "You Tube" По § 1, т. 15 ИК социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК Р. М.
43 М. К. Гласувал за ПВР, но не и за НС Съгласно МУ на ЦИК остава без разглеждане Р. М.
44 М. К. Нарушение на избирателните  права Без разглеждане С. С.
45 К. Ш. Изборна агитация в изборния ден  в новините по "Нова Тв" от Кирил Петков Решение на ЦИК № 948-ПВР/НС от 14.11.2021 г. К. Ц.
46 Г. К. Невъзможност за упражняване на правото на вот Дадени указания по телефона Ц. Г.
47 А. А. Нарушение в организацията на изборния процес за сведение, да се изпрати по ел. поща Е. С.
48 И. Х. Агитация в изборния ден Докладвано на заседание на ЦИК. Без разглеждане Й. Г.
49 С. Р. Нарушение на изборния процес Без разглеждане, поради липса на конкретика Ц. Г.
50 С. К. Агитация в изборния ден Решение No 948-ПВР/НС от 14.11.2021 г. К. Ц.
51 З. Х. СИК не допуска придружител на лице с ТЕЛК По компетентност на РИК Варна Г. С.
52 И. К. Обяваяване на изборни резултати от "24 часа", "Блиц" и "ПИК" Изпратено по компетентност на РИК Варна Г. Б.
53 Л. С. Нарушение в организацията на изборния процес Дадени указания по телефона на РИК 13 за процедиране съгласно дадените МУ на ЦИК Г. С.
54 Ц. П. Нарушение в организацията на изборния процес Препратено по компетентност на РИК, гр. Перник С. С.
55 А. В. Нарушение на изборния процес Дадени са указания на РИК. Без разглеждане Л. Г.
56 Е. Р. Невъзможност за упражняване на правото на вот Липсва допуснато нарушение, съгласно методически указания на ЦИК Р. М.
57 Г. С. Нарушение на изборния процес в СИК 26, гр. Пазарджик Дадени са указания на РИК-13 да процедират по реда на МУ Г. С.
58 В. П. Липсва организация в СИК 9 , гр. Свиленград, в.вр. с упражяването на права на лице с увреждания Дадени указания. Създадена е небходимата организация Р. М.
59 М. К. Изборна агитация в изборния ден  в "Деня започва" по БНТ Изискана информация от СЕМ, както и дадени указанияпо телефона на жалбоподателя. След отстраняване на нередностите жалбата е администрирана в деловодството Й. Г.
60 С. К. Агитация в изборния ден в "Viber" По § 1, т. 15 ИК социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК Р. М.
61 С. М. Агитация в изборния ден По компетентност на РИК Р. М.
62 Е. Б. Нарушаване тайната на вота По компетентност на РИК 23 РИК София Г. С.
63 Е. А. Технически проблем с машината в СИК-62, София Без разглеждане Е. В.
64 Б. Т. Нарушение на изборния процес в РИК Враца Дадени са указания на РИК-06. Без разглеждане Л. Г.
65 Г. С. Нарушение на изборния процес в СИК кв. Горубляне Без разглеждане Л. Г.
66 Й. С. Невъзможност за упражняване правото на вот Съгласно МУ на ЦИК остава без разглеждане Р. М.
67 С. К. Обявяване на изборни резултати в изборния ден По § 1, т. 15 ИК социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК Р. М.
68 Г. С. Агитация в изборния ден в "Facebook" По § 1, т. 15 ИК социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК Р. М.
69 И. Х. Обявяване на изборни резултати в изборния ден Решение No 950-ПВР/НС от 14.11.2021 г. К. Ц.
70 Ц. Т. Нарушение на изборния процес в СИК кв. Столипиново Дадени са указания на РИК-16. Без разглеждане Л. Г.
71 Д. Р. Липсва организация в 54 СИК, поради неработеща машина За сведение Г. С.
72 Х. Х. Невъзможност за упражняване на правото на вот  във връзка с машинното гласуване Извършена проверка. Машините работят Г. С.
74 В. К. Нарушение на изборния процес в МИР -23, СИК-60 Без разглеждане Л. Г.
75 Д. К. Платена реклама във ФБ §1, т. 15 ИК Социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК Р. М.
76 Коалиция ГЕРБ-СДС Нарушения в създаване на организацията при гласуването с машина в СИК 244605002, гр. София По компетентност на РИК 24, гр. София С. С.
77 ПП АБВ (Алтернатива за Българското възраждане) Изборна агитация в изборния ден  в  телевизионно предаване от страна на г-н Кирил Петков Петков Решение на ЦИК № 948-ПВР/НС от 14.11.2021 г. К. Ц.
78 Н. Н. Нарушения в изпълнението на Решения на ЦИК и норми от ИК Решение на ЦИК № 950-ПВР/НС от 14.11.2021 г. К. Ц.
79 Д. К. Платена реклама във ФБ §1, т. 15 ИК Социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК Р. М.
80 К. Н. Невъзможност за упражняване на правото на вот  във връзка с карантина По комепетентност на община Долен Дъбник Р. М.
81 И. Х. Обявяване на изборни резултати в изборния ден Решение No 949-ПВР/НС от 14.11.2021 г. К. Ц.
82 С. Р. Обявяване на изборни резултати в изборния ден По § 1, т. 15 ИК социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК Й. Г.
83 С. И. Обявяване на изборни резултати в изборния ден По § 1, т. 15 ИК социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК С. С.
84 А. А. Нарушаване на изборните права По компетентност на РИК Перник Р. М.
85 Д. К. Агитация в изборния ден По § 1, т. 15 ИК социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК Р. М.
86 В. Т. Нарушения при определяне на избора на желаните кандидати при гласуване с машина Решение за изпрашане по компетентност на 23 РИК, гр. София Е. В.
87 А. Г. Нарушение в организацията на изборния процес в Р. Турция, излъчен по "Нова ТВ" Липса на конкретика. Въпросът е уреден в изборното законодателство Е. С.
88 Ц. П. Агитация в изборния ден в СИК 20, гр. Перник Изпратено по компетентност на РИК, гр. Варна Е. С.
89 Д. К. Агитация в изборния ден в "Facebook" По § 1, т. 15 ИК социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК Р. М.
90 И. М. Нарушение в организацията на изборния процес Без разглеждане, поради липса на конкретика Е. С.
91 Н. К. Нарушение в организацията на изборния процес Протоколно решение за изпращане на сигнала до кмета на район Младост, гр. София - по компетентност Ц. Г.
92 Н. Н. Нарушаване на изборните правила Без разглеждане Г. Б.
93 Г. Д. Агитация в изборния ден в района на СИК Изпратено по компетентност на РИК, гр. Благоевград Г. С.
94 М. Д. Технически проблем с машината По компетентност на РИК 23 Р. М.
95 Г. И. Нарушение на организацията на изборния процес от СИК По компетентност на РИК 16 Р. М.
96 З. Я. Агитация в изборния ден в гр. Варна Изпратено по компетентност на РИК, гр. Варна Й. Г.
97 Ц. Я. Нарушение в организацията на изборния процес Изпратено по компетентност на РИК,  гр. Варна Й. Г.
98 М. К. Невъзможност за упражняване на правото на вот Изпратено по компетентност на РИК 17, гр. София Р. М.
99 А. Н., СИК 324700501 Нарушение в организацията на изборния процес Без разглеждане. Организацията на работата не е в компетенцията на ЦИК Е. С.
100 М. К. Нарушения в подвижните секции Изпратено по компетентност на РИК,  гр. Плевен и уведомяване на ЦИК Й. Г.
101 М. К. Нарушения при машинното гласуване Изпратено по компетентност на РИК,  гр. Стара Загора и уведомяване на ЦИК Й. Г.
102 М. Ц. Невъзможност за упражняване на правото на вот Изпратено по компетентност на РИК, гр. Габрово Р. М.
103 С. К. Предварителнии данни за изборите във вайбър §1, т. 15 ИК Социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК С. С.
104 М. А. Смана на председател и зам. председател на СИК 121100019 Изпратено по компетентност на РИК, гр. Монтана Р. М.
105 Г. М. Нарушение в организацията на изборния процес Изпратено по компетентност на РИК, гр. Монтана Р. М.
106 Т. Н. Нарушение в организацията на изборния процес Изпратено по компетентност до кмета на р-н Младост, гр. София Р. М.
107 Б. В. Нарушение в организацията на изборния процес Изпратено по компетентност на РИК 23, гр. София Р. М.
108 П. М. Агитация в изборния ден Докладвано на заседание. За сведение. Липсва информация за допуснато нарушение Г. С.
109 М. Б. Нарушение в организацията на изборния процес За сведение Е. В.
110 Й. М. Нарушение в организацията на изборния процес Изпратено по компетентност на РИК 25, гр. София Р. М.
111 Н. Ш. Агенция ПИК обявява и обсъжда временните резултати, на живо в студио Докладвано. Прието за сведение Г. Б.
112 К. Ц. Нарушение в организацията на изборния процес Изпратено по компетентност на РИК, гр. Монтана Р. М.
113 Ц. В. Нарушение в организацията на изборния процес - софтуерът не отговаряна изискванията Без разглеждане Р. М.
114 М. Ц. Нарушения на противоепидемиологичните мерки Не е установено нарушение на ИК Р. М.
115 А. С. Сигнал относно гласуване в чужбина Върнат отговор по електронна поща Р. М.
116 З. М. Агитация в изборния ден по БНТ Извършена проверка. Не е установено нарушение Г. С.
117 М. К. Невъзможност за упражняване правото на вот Без разглеждане Р. М.
118 З. С. Търговия с гласове в близост до 7 мо ОУ гр. Перник По компетентност на Обл. Дирекция на МВР гр. Перник Р. М.
119 Ситуационен център Обсъждане на изборните резултати в студио, на живо от Агенция ПИК Докладвано. Прието за сведение Г. Б.
120 М. К. Проблеми в машинното гласуване За анализ на ЦИК след изборите Р. М.
121 Ситуационен център Агитация в изборния ден в гр. Стара Загора Изпратено по компетентност на РИК, гр. Стара Загора Р. М.
122 Към Ж-99 Нарушение в организацията на изборния процес дание Е. С.
123 Б. М. Нарушаване на изборните правила и агитация в изборния ден Без разглеждане, поради липса на конкретика Е. С.
125 Н. Н. Агитация в изборния ден в "dir.bg" Решение на ЦИК № 952-ПВР/НС от 14.11.2021 г. Г. С.
126 Л. С. Агитация в изборния ден в "Facebook" По § 1, т. 15 ИК социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК Р. М.
127 К. С. Нарушаване на изборните правила в СИК 11 Без разглеждане, поради липса на конкретика Р. М.
128 Е. Б. Нарушаване на изборните права, допусната грешка от членовете на СИК По компетентност на РИК 24 Р. М.
129 Р. П. Нарушение на изборния процес Без разглеждане Р. М.
131 Инициативен комитет "Румен Радев-Илияна Йотова" гр. Кърджали Нарушаване на изборните правила По компетентност на РИК 9 Г. С.
132 М. Д. Нарушаване на изборните правила Към преписка С-94 Р. М.
133 СЕМ Нарушаване на изборните правила от PIK.TV Без разглеждане Г. Б.
134 СЕМ Агитация в изборния ден Решение на ЦИК № 948-ПВР/НС от 14.11.2021 г. К. Ц.
135 С. С. Нарушения при гласуването с подвижната секция в гр. Варна Изпратено по компетентност на гр.Варна Й. Г.
136 Д. С. Нарушаване на изборните правила в 28-ма секция на 25-ти Мир, София По компетентност на РИК 25 Р. М.
137 Б. Б. Нарушения при ползването на машините за гласуване За анализ на ЦИК след изборите Р. М.
138 Л. С. Агитация в изборния ден в "Facebook" По § 1, т. 15 ИК социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК Р. М.
139 Н. М. Нарушения при упражняването на правото на вот в СИК 72, гр. София, р-н Красно село Изпратено по компетентност на 23 РИК, гр. София Р. М.
140 П. П. Агитация в изборния ден от страна Кирил Петков, кандидат за депутат от ПП "Продължаваме промяната" Решение на ЦИК № 948-ПВР/НС от 14.11.2021 г. К. Ц.
141 В. Г. Агитация в изборния ден от страна Кирил Петков, кандидат за депутат от ПП "Продължаваме промяната" Решение на ЦИК № 948-ПВР/НС от 14.11.2021 г. Г. С.
142 М. А. Нарушено право на вот Дадени указания да се подпише жалбата Р. М.
143 К. К. Нарушения при упражняването на правото на вот в СИК 322300262, Милано, Италия Няма нарушенбия на ИК. Без разглеждане Е. С.
144 И. И. Агитация в изборния ден §1, т. 15 ИК Социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК Р. М.
144 И. И. Агитация в изборния ден в "Facebook" По § 1, т. 15 ИК социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК Р. М.
145 С. А. Нарушение в организацията на изборния процес По компетентност на РИК Пловдив Р. М.
145 С. А. Нарушаване на изборните правила По компетентност на РИК 16, Пловдив Р. М.
146 В. Т. Нарушения при ползването на машините за гласуване По компетентност на РИК, 23 гр. София Р. М.
146 В. Т. Технически проблем с машините в СИК 16, дианабад По компетентност на РИК 23 Р. М.
147 А. В. Агитация в изборния ден във Великоблитания Ще бъде разгледано на заседание на ЦИК Ц. Т.
148 Е. К. Нарушение в организацията на изборния процес За анализ на ЦИК след изборите Р. М.
149 Коалиция ПП ГЕРБ-СДС Нарушение в организацията на изборния процес По компетентност на РИК, гр. Пловдив Р. М.
150 М. А. Невъзможност за упражняване на правото на вот По компетентност на РИК, гр. Силистра Р. М.
151 М. М. Агитация в изборния ден Докладвано на заседание. За сведение. Липсва информация за допуснато нарушение Г. С.
152 Н. М. Агитация в изборния ден Докладвано на заседание. За сведение. Липсва информация за допуснато нарушение Г. С.
153 Ц. А. Агитация в изборния ден §1, т. 15 ИК Социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК Р. М.
154 К. М. Невъзможност за упражняване на правото на вот , СИК 25 , гр. София Изпратено по компетентност на РИК 25, гр. София Р. М.
155 Д. Р. Нарушаване на организацията на изборния процес По компетентност на РИК 24 Р. М.
156 М. К. Технически проблем с машините в СИК 25 По компетентност на РИК 23 Р. М.
157 А. П. Агитация в изборния ден в СИК 105, 106 и 107 По компетентност на РИК Хасково Р. М.
158 Н. Н. Агитация в изборния ден По § 1, т. 15 ИК социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК Р. М.
159 М. К. Нарушение в организацията на изборния процес във връзка с администриране на жалбите Взето отношение. Обърнато внимание за недопускане на нарушения Й. Г.
160 Г. С. Нарушение в организацията на изборния процес във връзка с машинното гласуване Изпратено по компетентност на РИК 23, гр. София Р. М.
161 Л. К. Нарушение в организацията на изборния процес в СИК, Глазгоу, Великобритания Ще бъде разгледано на заседание на ЦИК Ц. Т.
162 А. М. Нарушаване на правото на вот По компетентност на РИК 25 Р. М.
163 З. Б. Технически проблем с машините в СИК 89 По компетентност на РИК 23 Р. М.
164 С. И. Нарушаване на организацията на изборния процес По компетентност на РИК 23 Р. М.
165 С. К. Обявяване на изборни резултати в изборния ден По § 1, т. 15 ИК социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК Р. М.
166 Х. Х. Нарушение на изборния процес Ще бъде разгледано на заседание на ЦИК Ц. Т.
167 Б. К. Нарушение на изборния процес По § 1, т. 15 ИК социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК Р. М.
168 М. П. Агитация в изборния ден Решение No 948-ПВР/НС от 14.11.2021 г. Р. М.
169 М. В. Скрита агитация в изборния ден, чрез трансперант на ПП "Демократична България" в гр. Благоевград Ще бъде разгледано на заседание на ЦИК Е. В.
170 И. С. Скрита агитация в изборния ден, чрез вестник "Труд" За сведение.Липсва конкретен маътериал за твърдяната "скрита агитация" Г. С.
171 Б. С. Невъзможност за упражняване на правото на вот , СИК 67 , гр. София Изпратено по компетентност на РИК 25,  гр. София Р. М.
172 В. К. Нарушение в организацията на изборния процес във връзка предоставяне на личната карта Изпратено по компетентност на РИК 23,  гр. София Р. М.
173 М. П. Невъзможност за упражняване на правото на вот, поради технически причини Изпратено по компетентност на РИК 23,  гр. София Р. М.
174 Н. М. Агитация в изборния ден на територията на 23 МИР Изпратено по компетентност на РИК 23,  гр. София Р. М.
175 А. Ф. Нарушения на противоепидемиологичните мерки от членовете на СИК в гр. Перник Изпратено по компетентност на РИК,  гр. Перник Р. М.
176 Б. К. Нарушение в организацията на изборния процес във връзка машинното гласуване, Брюксел, Белгия. Дадени указания на СИК. Без разглеждане Е. С.
177 М. Й. Нарушение в организацията на изборния процес във връзка със струпване на хора и образуване на опашки, СИК 115, район Младост, Гр. София Изпратено по компетентност на РИК 23,  гр. София Р. М.
178 ел. поща 1 Сигнал за купуване на гласове в с. Севар, общ. Кубрат Изпратено по компетентност на ОД на МВР - гр. Разград Р. М.
178 ел. поща 2 Купуване на гласове Изпратено по компетентност на областнадирекция на МВР - Разград Р. М.
179 Р. Г. Председател на СИК 101, гр. Силистра не разрешава внасяне на личен лаптоп в помощението на СИК Изпратено по компетентност на РИК,  гр. Силистра Р. М.
180 И. Х. Получаване на изборните резултати чрез Viber §1, т. 15 ИК Социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК Р. М.
181 Б. П. Нарушение в организацията на изборния процес във връзка с удостоверения на студенти на магнитен носител, Студенстки град, София Изпратено по компетентност на РИК 24,  гр. София Р. М.
182 Н. П. Нарушение в организацията на изборния процес във връзка със струпване на хора и образуване на опашки Изпратено по компетентност на РИК 23,  гр. София Р. М.
183 Х. Х. Нарушение на изборния процес Ще бъде разгледано на заседание на ЦИК Ц. Т.
184 М. М. Агитация в изборния ден в гр. Петрич, чрез ФБ §1, т. 15 ИК Социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК Р. М.
185 Р. Ж. Агитация в изборния ден в Р. Турция За сведение. Без разглеждане Л. Г.
186 М. В. Нарушение на изборния процес в РИК 25 Изпратено по компетентност на областнадирекция на РИК 25, гр. София Р. М.
187 В. Ц. Нарушаване на правото на вот Без разглеждане Р. М.
188 О. А. Нарушение в организацията на изборния процес във връзка машинното гласуване Изпратено по компетентност на РИК 24,  гр. София Р. М.
189 Й. А. Агитация в изборния ден чрез "Google" в ползва на ПП "Демократична България" Докладвано. Прието за сведение Й. Г.
190 Л. Р. Нарушение в организацията на изборния процес във връзка със струпване на хора и образуване на опашки, СИК 115, район Младост, Гр. София Изпратено по компетентност на РИК 23,  гр. София Р. М.
191 Л. Б. Агитация в изборния ден  Не се установява нарушение на ИК. Без разглеждане Г. С.
192 Г. Б. Жалба срешу Решение на РИК Бургас № 341-ПВР/НС / 14.11.2021 Ще бъде разгледано на заседание на ЦИК Г. С.
193 Я. Х. Нарушение на оганизацията на изборния процес По компетентност на РИК 23 Р. М.
194 Т. И. Нарушаване на правото на вот По компетентност на РИК Варна Р. М.
195 М. Ч. Агитация в изборния ден, чрез ФБ §1, т. 15 ИК Социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК Р. М.
196 М. М. Нарушаване на организацията на изборния процес По компетентност на РП Велико Търново Р. М.
197 В. К. Нарушаване на правото на вот  Не се установява нарушение на ИК. Без разглеждане Р. М.
198 К. С. Нарушаване на противоепидемичните мерки По компетентност на РИК 24 Р. М.
199 М. Г. Нарушение в организацията на изборния процес във връзка машинното гласуване Липсва установяване на нарушение на ИК Р. М.
200 О. Б. Нарушено право на вот По компетентност на РП Видин Р. М.
201 П. А. Агитация в изборния ден, чрез социалните мрежи §1, т. 15 ИК Социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК Р. М.
202 Р. М. Нарушаване на противоепидемичните мерки Без разглеждане Р. М.
203 И. Б. Нарушаване на изборните правила По компетентност на РИК 27 Р. М.
204 Г. С. Нарушение в изборните правила във връзка със законосъобразното упражняване на глас Изпратено по компетентност на РИК,  гр. Плевен Р. М.
205 М. Т. Нарушения на противоепидемиологичните мерки от членовете на СИК 62, гр. Варна Изпратено по компетентност на РИК,  гр. Варна Р. М.
206 Т. К. Нарушения на противоепидемиологичните мерки от членовете на РИК 23, гр. София Изпратено по компетентност на РИК 23,  гр. София Р. М.
208 Б. А. Нарушаване на изборните правила По компетентност на РИК 24 Р. М.
209 Н. К. Агитация в изборния ден в "Facebook" По § 1, т. 15 ИК социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК Р. М.
210 С. Р. Нарушаване на изборните правила Дадени указания на СИК. Без разглеждане Е. С.
211 Д. П. Нарушение в организацията на изборния процес в РИК Плевен По компетентност на РИК, гр. Плевен Р. М.
212 Т. Л. Нарушено право на вот По компетентност на РИК Стара Загора Р. М.
213 В. Х. Незаконосъобразни действия на органите на МВР Изпратено по компетентност на РП - Благоевград Р. М.
214 Д. М. Нарушено право на вот По компетентност на РИК 23 Р. М.
215 С. Д. Агитация в изборния ден По § 1, т. 15 ИК социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК Р. М.
216 Н. Г. Агитация в изборния ден в "Facebook" По § 1, т. 15 ИК социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК Р. М.
217 Ц. А. Обявяване на изборни резултати в изборния ден Ще бъде разгледано на заседание на ЦИК Г. Б.
218 Т. З. Агитация в изборния ден в "Facebook" По § 1, т. 15 ИК социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК Р. М.
219 Д. М. Невъзможност за упражняване на правото  в гр. София Изпратено по компетентност на РИК 23,  гр. София Р. М.
220 В. Д. Нарушение в организацията на изборния процес и правила във връзка с гласуването Без разглеждане Р. М.
221 С. П. Нарушение в изборните правила във връзка със законосъобразното упражняване на глас Изпратено по компетентност на РИК 23,  гр. София Р. М.
222 А. Д. Обявяване на изборните резултатати в изборния ден §1, т. 15 ИК Социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК Р. М.
223 Г. С. Агитация в изборния ден в "Facebook" По § 1, т. 15 ИК социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК Р. М.
224 И. К. Агитация в изборния ден в "Facebook" По § 1, т. 15 ИК социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК Р. М.
225 Д. Х. Агитация в изборния ден в "You Tube" и "Facebook" По § 1, т. 15 ИК социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК Р. М.
226 М. Д. Агитация в изборния ден в "Facebook" По § 1, т. 15 ИК социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК Р. М.
227 И. М. Нарушаване на изборните правила По компетентност на РИК 26, гр. София Р. М.
228 П. А. Нарушение в изборните правила във връзка с наличието на подвижна ковид секция Изпратено по компетентност на РИК,  гр. Варна Й. Г.
229 Д. Х. Нарушение в изборните правила във връзка с преждивременно броене на бюлетини Изпратено по компетентност на РИК 23, гр. София Р. М.
230 И. М. Нарушаване на изборните правила По компетентност на РИК 25, гр. София Р. М.
231 М. Г. Нарушаване на изборните правила По компетентност на РИК 25, гр. София Р. М.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения