Информация за акредитация на представители на средствата за масово осведомяване
Местни избори 2023

Във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. Централната избирателна комисия организира Пресцентър за медиите, който се намира в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1.

Акредитация

Акредитация за Пресцентъра на ЦИК получават представители на средствата за масово осведомяване (медии), заявили желание да отразяват изборния ден от ЦИК.

Всички представители на медии, които желаят да се акредитират за Пресцентъра трябва да изпратят заявление за акредитация, към което прилагат списък с трите имена и длъжността на лицата от техните екипи, съгласно Приложение 1.

Заявлението за акредитация се подава по електронен път на e-mail: [email protected] или [email protected]

Препоръчителният краен срок за изпращане на заявленията за акредитация е 18 октомври (сряда) 2023 г.

 

Получаване на акредитация

Готовите акредитации ще бъдат раздавани след редовния брифинг на ЦИК на 24 октомври (вторник). За допълнителна информация можете да се обръщате към Марина Кирова-Борисова, 0882 530 205 и Силвия Симова, 0884 154 103.

Пропуските ще се получават лично след представяне на документ за самоличност (лична карта). В случай, че един представител е упълномощен да получи пропуските на всички акредитирани от съответната медия лица, следва да представи писмо (пълномощно), подписано от ръководителя/директора на медията.

В деня на изборите на 29 октомври 2023 г. представителите на медиите ще бъдат допускани в ЦИК след представяне на документ за самоличност и пропуск.

Медиите ще бъдат настанени в Пресцентъра на ЦИК в сградата на Народното събрание.

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения