Във връзка с произвеждането на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. Централната избирателна комисия организира Пресцентър, който се намира в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, вход откъм Ларгото.

Акредитация
Акредитация за Пресцентъра  на ЦИК получават представители на средствата за масово осведомяване (медии), заявили желание да отразяват изборния ден от ЦИК.

Всички представители на медии, които желаят да се акредитират за Пресцентъра трябва да изпратят заявление за акредитация, към което прилагат списък с трите имена, телефонен номер и длъжността на лицата от техните екипи, съгласно Приложение 1.

Заявлението за акредитация се подава по електронен път на e-mail: [email protected]

Препоръчителният краен срок за изпращане на заявленията за акредитация е 21 септември (сряда) 2022 г.

Получаване на акредитация
Предоставянето на готовите пропуски ще бъде уточнено допълнително със съобщение до медиите. За информация: Марина Кирова-Борисова, моб: 0882-530-205.

Пропуските ще се получават лично след представяне на документ за самоличност (лична карта). В случай, че един представител е упълномощен да получи пропуските на всички акредитирани от съответната медия лица, следва да представи писмо (пълномощно), подписано от ръководителя/директора на медията.

На 2 октомври 2022 г. представителите на медиите ще бъдат допускани в ЦИК след представяне на документ за самоличност и пропуск.

Организация на пространството в Пресцентър ЦИК
Информираме, че пространството ще бъде съобразено с действащите към момента противоепидемиологични мерки.

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения