сдружение „СЪПОРТ“

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани наблюдатели№ на удостоверение
Павел Трифонов Трифонов3-1-НС/
Тодор Христов Христов3-2-НС/
Александра Костадинова Манолова3-3-НС/
Владимир Тодоров Тодоров3-4-НС/
Анулиран3-5-НС/
Мария Атанасова Генева3-6-НС/
Иван Георгиев Георгиев3-7-НС/
Ивана Атанасова Генева3-8-НС/
Емил Михайлов Бакърджиев3-9-НС/
Запрян Костадинов Камбуров3-10-НС/
Станимир Тодоров Сапунаров3-11-НС/
Христа Маринова Делчева3-12-НС/
Красимир Кирилов Цветков3-13-НС/
Красимира Емилова Нешева3-14-НС/
Константин Атанасов Атанасов3-15-НС/
Димитрия Петрова Стайкова3-16-НС/
Божанка Атанасова Стойкова3-17-НС/
Иван Марчев Марков3-18-НС/
Запрян Жеков Рангелов3-19-НС/
Марчо Иванов Марков3-20-НС/
Симеон Рангелов Иванов3-21-НС/
Рангел Александров Камбуров3-22-НС/
Делян Динков Генчевски3-23-НС/
Фанка Славчева Славчева3-24-НС/
Симона Николаева Дионисова3-25-НС/
Николай Руменов Тодоров3-26-НС/
Лазарина Димитрова Генчевска3-27-НС/
Мартин Николаев Лапунов3-28-НС/
Костадин Димитров Неделев3-29-НС/
Денис Мустафа Халибриам3-30-НС/
Иван Петров Шилев3-31-НС/
Димитринка Петрова Бутракова3-32-НС/
Теодоси Николаев Ковачев3-33-НС/
Иван Петров Димитров3-34-НС/
Румен Боянов Койчев3-35-НС/
Галина Ангелова Ангелова3-36-НС/
Габриел Димитраки Балушев3-37-НС/
Борислав Видолов Начев3-38-НС/
Алекс Здравков Хаджиев3-39-НС/
Филип Николов Николов3-40-НС/
Пламен Димитров Аспарухов3-41-НС/
Пенка Николова Миткова3-42-НС/
Константин Константинов Атанасов3-43-НС/
Грета Христова Дженева3-44-НС/
Василка Илиева Костадинова3-45-НС/
Райчо Димитров Тютюнджиев3-46-НС/
Християм Пламенов Магьрдичан3-47-НС/
Пламен Хампарцун Магьрдичан3-48-НС/
Валентина Тодороша Магьрдичан3-49-НС/
Тийка Генова Малешкова3-50-НС/
Светла Атанасова Тодорова3-51-НС/
Спас Стайков Стайков3-52-НС/
Йорданка Петрова Трендафилова3-53-НС/
Калоян Атанасов Килюров3-54-НС/
Василка Господинова Терзиева3-55-НС/
Силвия Живкова Тонева3-56-НС/
Захари Крумов Захариев3-57-НС/
Васил Петков Чирпанлиев3-58-НС/
Стефка Йорданова Ангелова3-59-НС/
Ангелина Василева Чирпанлиева3-60-НС/
Румен Костадинов Гунгалов3-61-НС/
Златка Иванова Иванова3-62-НС/
Мария Спасова Колева3-63-НС/
Христоз Петков Христозов3-64-НС/
Бона Николова Вълканова3-65-НС/
Иван Георгиев Стефанов3-66-НС/
Станка Николова Коленцова3-67-НС/
Елена Ангелова Тюркеджи3-68-НС/
Александра Петрова Кабзамалова3-69-НС/
Яница Радое Йованович3-70-НС/
Благовест Иванов Траков3-71-НС/
Антон Здравков Георгиев3-72-НС/
Александър Асенов Кабзамалов3-73-НС/
Мария Георгиева Манолова3-74-НС/
Петър Георгиев Манолов3-75-НС/
Георги Петров Манолов3-76-НС/
Иван Петров Манолов3-77-НС/
Ирен Стоянова Бакърджиева3-78-НС/
Красимир Тодоров Сарабеев3-79-НС/
Василка Желязкова Сарабеева3-80-НС/
Тодор Неделчев Сарабеев3-81-НС/
Екатерина Рангелова Сарабеева3-82-НС/
Ваня Стоянова Пашикова3-83-НС/
Петър Стоянов Пашиков3-84-НС/
Елена Василева Пашикова3-85-НС/
Стоян Петров Пашиков3-86-НС/
Николай Ненков Ненев3-87-НС/
Руска Александрова Велева- Баташка3-88-НС/
Ангел Димитров Велев3-89-НС/
Диана Спасова Баташка3-90-НС/
Венцислав Димитров Баташки3-91-НС/
Веселина Тодорова Баташка3-92-НС/
Здравка Драгиева Баташка3-93-НС/
Емил Костадинов Костадинов3-94-НС/
Костадин Гълъбов Костадинов3-95-НС/
Калина Благова Костадинова3-96-НС/
Зорка Илиева Кузева3-97-НС/
Екатерина Малинова Бирникова3-98-НС/
Борис Димитров Бирников3-99-НС/
Недялка Иванова Златанова3-100-НС/
Георги Малинов Златанов3-101-НС/
Пенка Георгиева Златанова3-102-НС/
Виолета Костадинова Тошева3-103-НС/
Иван Йорданов Тошев3-104-НС/
Елена Велева Попова- Гундарова3-105-НС/
Радослав Александров Костурков3-106-НС/
Надежда Ангелова Кавалджиева3-107-НС/
Петя Тодорова Йорданова3-108-НС/
Мария Красимирова Костуркова3-109-НС/
Явор Георгиев Йорданов3-110-НС/
Елена Георгиева Сотирова3-111-НС/
Минка Стоянова Кукова3-112-НС/
Кристина Иванова Кукова3-113-НС/
Елена Михайлова Златанова3-114-НС/
Цветан Иванов Златанов3-115-НС/
Ангел Георгиев Тилев3-116-НС/
Стоил Петров Гълъбов3-117-НС/
Стоимен Атанасов Таслаков3-118-НС/
Иванка Ангелова Тилева3-119-НС/
Венцислав Георгиев Тилев3-120-НС/
Георги Йорданов Тилев3-121-НС/
Надежда Петрова Тилева3-122-НС/
Йордан Георгиев Тилев3-123-НС/
Ненко Ангелов Вергов3-124-НС/
Димитрийка Ангелова Вергова3-125-НС/
Йордан Василев Гавазов3-126-НС/
Васил Йорданов Гавазов3-127-НС/
Надка Димитрова Гавазова3-128-НС/
Мариана Иванова Ламбрева3-129-НС/
Васил Георгиев Гергинова3-130-НС/
Дияна Христова Гергинова3-131-НС/
Олга Иванова Гергинова3-132-НС/
Ася Райчева Янакиева3-133-НС/
Мария Стефанова Баташка3-134-НС/
Боряна Николова Баташка3-135-НС/
Дафина Стоилова Темелкова3-136-НС/
Георги Борисов Темелков3-137-НС/
Георги Георгиев Френски3-138-НС/
Боряна Георгиева Френска3-139-НС/
Борина Ангелова Георгиева3-140-НС/
Христо Тодоров Чуперков3-141-НС/
Спаска Димитрова Велева3-142-НС/
Иванка Димитрова Радкова3-143-НС/
Димитър Ангелов Велев3-144-НС/
Атанаса Илиева Табакова3-145-НС/
Атанас Георгиев Баташки3-146-НС/
Мария Тодорова Баташка3-147-НС/
Петър Николов Куков3-148-НС/
Мария Иванова Фадулева3-149-НС/
Невянка Запрянова Попова3-150-НС/
Вельо Атанасов Попов3-151-НС/
Георги Ангелов Тонов3-152-НС/
Ивана Борисова Тонова3-153-НС/
Благой Георгиев Костадинов3-154-НС/
Стойчо Иванов Димитров3-155-НС/
Петър Иванов Маденов3-156-НС/
Екатерина Димчова Баташка3-157-НС/
Петър Димитров Баташки3-158-НС/
Атанас Христов Фадулев3-159-НС/
Христо Атанасов Фадулев3-160-НС/
Йордан Георгиев Велев3-161-НС/
Христо Димитров Трифчев3-162-НС/
Димитър Георгиев Мустаков3-163-НС/
Милица Илиева Ненева3-164-НС/
Гълъбинка Михайлова Ташева3-165-НС/
Тодорка Стоянова Славкова3-166-НС/
Иван Василев Славков3-167-НС/
Смиляна Георгиева Ловчанова3-168-НС/
Надка Ангелова Ракова3-169-НС/
Васил Тодоов Раков3-170-НС/
Георги Димитров Маденов3-171-НС/
Василка Иванова Баташка3-172-НС/
Тодор Петров Баташки3-173-НС/
Иван Тодоров Баташки3-174-НС/
Райна Иванова Баташка3-175-НС/
Димитър Петров Баташки3-176-НС/
Димчо Ангелов Янакиев3-177-НС/
Атанас Тодоров Долев3-178-НС/
Йорданка Димитрова Чоперкова3-179-НС/
Георги Кръстев Лалов3-180-НС/
Стефка Тодорва Чоперкова3-181-НС/
Стефка Тодорва Чоперкова3-182-НС/
Димитър Василев Славков3-183-НС/
Лилия Илиева Славкова3-184-НС/
Васил Димитров Славков3-185-НС/
Иван Илиев Баладжов3-186-НС/
Илияна Иванова Баладжова3-187-НС/
Иванка Вадова Станчева3-188-НС/
Георги Илиев Калоферов3-189-НС/
Георги Петров Ламбрев3-190-НС/
Катерина Борисова Калоферова3-191-НС/
Eмил Георгиев Божков3-192-НС/
Санчо Асенов Енев3-193-НС/
Георги Рангелов Райков3-194-НС/
Гинка Стоилова Райкова3-195-НС/
Асен Димитров Герджиков3-196-НС/
Благо Славов Чакъров3-197-НС/
Божидар Стоянов Михайлов3-198-НС/
Георги Асенов Ковачев3-199-НС/
Славчо Илиев Ковачев3-200-НС/
Асен Илиев Христев3-201-НС/
Славчо Асенов Ковачев3-202-НС/
Йордан Делов Богданов3-203-НС/
Рангел Илиев Китенски3-204-НС/
Здравка Сашева Топалова3-205-НС/
Дончо Ненов Топалов3-206-НС/
Йордан Антонов Димитров3-207-НС/
Митко Стоянов Митков3-208-НС/
Йозо Рангелов Джамбазов3-209-НС/
Запрянка Димитрова Христова3-210-НС/
Асен Димитров Стефанов3-211-НС/
Асен Христов Атанасов3-212-НС/
Огнян Иванов Захариев3-213-НС/
Величко Михайлов Рангелов3-214-НС/
Атанас Сашев Илиев3-215-НС/
Зорница Борисова Сулакова3-216-НС/
Иван Рангелов Рангелов3-217-НС/
Александър Иванов Ангелов3-218-НС/
Андрей Атанасов Аргиров3-219-НС/
Рангел Йорданов Атанасов3-220-НС/
Даниела Йорданова Кирилова3-221-НС/
Иван Георгиев Стойков3-222-НС/
Митко Томов Митев3-223-НС/
Митко Янков Михайлов3-224-НС/
Асен Маринов Янков3-225-НС/
Асен Янков Щерев3-226-НС/
Сийка Руменова Димитрова3-227-НС/
Антон Владимиров Спасов3-228-НС/
Анастасия Иванова Коцева3-229-НС/
Цветана Валентинова Ганчева3-230-НС/
Магдалена Иванова Петкова3-231-НС/
Костадин Кирев Кирев3-232-НС/
Кирил Костадинов Кирев3-233-НС/
Василка Йорданова Кирева3-234-НС/
Митра Тодорова Базитова3-235-НС/
Галина Иванова Богоева3-236-НС/
Пенка Иванова Димитрова3-237-НС/
Нонка Тодорова Христова3-238-НС/
Тано Йорданов Драмерков3-239-НС/
Митко Атанасов Маринов3-240-НС/
Пенка Драганова Тенева3-241-НС/
Пенка Иванова Никитова3-242-НС/
Иванка Минкова Милева3-243-НС/
Илия Огнянов Пиронков3-244-НС/
Янко Самуилов Янков3-245-НС/
Юлиян Веселинов Георгиев3-246-НС/
Стефан Василев Антонов3-247-НС/
Филип Илиев Ангелов3-248-НС/
Филип Богданов Илиев3-249-НС/
Румен Стоянов Ангелов3-250-НС/
Васко Стоянов Ангелов3-251-НС/
Валентин Василев Петров3-252-НС/
Димитър Василев Пашов3-253-НС/
Георги Велев Георгиев3-254-НС/
Никола Илиев Стоянов3-255-НС/
Страхил Огнянов Иванов3-256-НС/
Асен Русев Шашев3-257-НС/
Вельо Димитров Митев3-258-НС/
Румен Райков Димитров3-259-НС/
Христо Методиев Ангелов3-260-НС/
Любен Сергев Янков3-261-НС/
Ненчо Атанасов Яков3-262-НС/
Илия Веселинов Цигуларов3-263-НС/
Асен Борисов Костадинов3-264-НС/
Валентин Стойков Сулаков3-265-НС/
Стоян Георгиев Стойков3-266-НС/
Демир Илиев Ангелов3-267-НС/
Надя Димитрова Методиева3-268-НС/
Асен Николов Ангелов3-269-НС/
Ангел Стоянов Митков3-270-НС/
Йордан Стоилов Юрданов3-271-НС/
Марин Янков Демов3-272-НС/
Янко Маринов Демов3-273-НС/
Йордан Борисов Жилов3-274-НС/
Мирослав Михайлов Жилов3-275-НС/
Йордан Руменов Христов3-276-НС/
Жеко Иванов Христов3-277-НС/
Сашо Тодоров Атанасов3-278-НС/
Ангел Сандов Стефанов3-279-НС/
Атанас Сандов Стефанов3-280-НС/
Ангел Запрянов Илиев3-281-НС/
Дияна Янкова Благова3-282-НС/
Иван Кирилов Захариев3-283-НС/
Митко Асенов Асенов3-284-НС/
Славчо Бориславов Лалев3-285-НС/
Васил Димитров Джамбазов3-286-НС/
Рики Йозов Джамбазов3-287-НС/
Митко Йозов Джамбазов3-288-НС/
Вълко Илиев Рашков3-289-НС/
Иво Асенов Жилов3-290-НС/
Александър Ивов Жилов3-291-НС/
Еленка Иванова Гълъбова3-292-НС/
Севда Ангелова Димитрова3-293-НС/
Фаня Андонова Гадуларова3-294-НС/
Елвира Деянова Кулаксъзова3-295-НС/
Иванка Николова Георгиева3-296-НС/
Мирослав Атанасов Тодоров3-297-НС/
Снежанка Сергиева Колева3-298-НС/
Минко Минков Самуилов3-299-НС/
Аспарух Славчев Балтов3-300-НС/
Васко Йосифов Колев3-301-НС/
Павел Миланов Антонов3-302-НС/
Митко Насков Иванов3-303-НС/
Божидар Насков Иванов3-304-НС/
Ангел Андонов Тодоров3-305-НС/
Анка Стоянка Караджова3-306-НС/
Кольо Попчев Колев3-307-НС/
Неджибе Мустафа Али3-308-НС/
Иван Иванов Самоилов3-309-НС/
Стефан Юлианов Пиронков3-310-НС/
Фана Юлианова Велинова3-311-НС/
Йоско Асенов Юлианов3-312-НС/
Анета Михайлова Танева3-313-НС/
Аспарух Юлиянов Велинов3-314-НС/
Татяна Георгиева Тодорова3-315-НС/
Янко Янков Иванов3-316-НС/
Божидар Симеонов Симеонов3-317-НС/
Юсейн Али Осман3-318-НС/
Андон Ахмед Карагьоз3-319-НС/
Анка Атанасова Караджова3-320-НС/
Исус Ангелов Юлиянов3-321-НС/
Ариф Али Осман3-322-НС/
Иво Руменов Янков3-323-НС/
Христо Панчев Иванов3-324-НС/
Стефан Димитров Костадинов3-325-НС/
Радню Александров Гънчевски3-326-НС/
Васил Димитров Мунев3-327-НС/
Петинка Василева Георгиева3-328-НС/
Стилиан Добромиров Георгиев3-329-НС/
Теодор Миленов Тодоров3-330-НС/
Мария Пламенова Първанова3-331-НС/
Иво Ангелов Иванов3-332-НС/
Виржиния Веселинова Димитрова3-333-НС/
Здравко Георгиев Местендиков3-334-НС/
Николай Стоенов Андонов3-335-НС/
Тони Николаев Николов3-336-НС/
Кирил Жеков Яков3-337-НС/
Веселин Диянов Василев3-338-НС/
Станимир Стоянов Попчев3-339-НС/
Диньо Недялков Митев3-340-НС/
Иван Живков Забунов3-341-НС/
Георги Огнянов Карагьозьозов3-342-НС/
Биляна Димитрова Йовева3-343-НС/
Ралица Евгениева Юлиянова3-344-НС/
Златомир Колев Колев3-345-НС/
Кристиян Константинов Георгиев3-346-НС/
Радка Калева Георгиева3-347-НС/
Алекс Николаев Янев3-348-НС/
Жулиян Веселинов Василев3-349-НС/
Марин Борисов Райчев3-350-НС/
Милен Атанасов Костов3-351-НС/
Петър Йовев Нейчев3-352-НС/
Станислав Йорданов Янков3-353-НС/
Димитър Йовев Нейчев3-354-НС/
Снежана Панайотова Недева3-355-НС/
Дияна Марева Бонева3-356-НС/
Станислава Живкова Радева3-357-НС/
Атанас Петров Недев3-358-НС/
Галин Господинов Стоянов3-359-НС/
Мая Стефанова Кирова3-360-НС/
Стоянка Симеонова Христова3-361-НС/
Александър Недков Александров3-362-НС/
Живко Руменов Христов3-363-НС/
Станислав Тошков Киров3-364-НС/
Яница Панайотова Загорова3-365-НС/
Доника Дилянова Димова3-366-НС/
Десислава Бончева Илиева3-367-НС/
Станимира Цветомилова Атанасова3-368-НС/
Станка Белчева Стоянова3-369-НС/
Боряна Маринова Стефанова3-370-НС/
Марина Руменова Христова3-371-НС/
Дамян Сашев Минчев3-372-НС/
Калоян Сашев Минчев3-373-НС/
Милен Величков Василев3-374-НС/
Тодор Валентинов Петров3-375-НС/
Галина Тодорова Иванова3-376-НС/
Ивайло Василев Иванов3-377-НС/
Таня Пламенова Ковачева3-378-НС/
Светослав Светославов Ковачев3-379-НС/
Живко Тошко Господинов3-380-НС/
Йорданка Георгиева Тодорова3-381-НС/
Нивянка Йовева Петрова3-382-НС/
Теодора Георгиева Тодорова3-383-НС/
Анелия Красимирова Йорданова3-384-НС/
Миглена Иванова Вълчева3-385-НС/
Маринела Димитрова Михайлова3-386-НС/
Бончо Данчев Бончев3-387-НС/
Николай Василев Стоев3-388-НС/
Георги Стоев Георгиев3-389-НС/
Диян Стоев Георгиев3-390-НС/
Атанаска Вангелова Стоянова3-391-НС/
Антон Симеонов Димитров3-392-НС/
Нина Георгиева Демирева3-393-НС/
Здравко Васков Стоилов3-394-НС/
Татяна Радева Стоилова3-395-НС/
Стефка Христова Иванова3-396-НС/
Тусент Мустафова Сали3-397-НС/
Мария Пламенова Маринова3-398-НС/
Светослав Галинов Стоянов3-399-НС/
Жулиета Илиева Димитрова3-400-НС/
Антоанета Панчева Вълчева3-401-НС/
Елка Желязкова Иванова3-402-НС/
Павлин Валентинов Маринов3-403-НС/
Детелина Пламенова Колева3-404-НС/
Станислава Тошкова Костова3-405-НС/
Симона Христова Георгиева3-406-НС/
Росен Желязков Иванов3-407-НС/
Пламен Иванов Стоянов3-408-НС/
Георги Енчев Василев3-409-НС/
Николай Пламенов Добрев3-410-НС/
Силвия Димитрова Калева3-411-НС/
Калоян Георгиев Куртев3-412-НС/
Иван Митков Димитров3-413-НС/
Моника Костадинова Бухчева3-414-НС/
Стоянка Цветанова Димитрова3-415-НС/
Валентина Николаева Христова3-416-НС/
Грациела Димитрова Иванова3-417-НС/
Марияна Иванова Митева3-418-НС/
Емилия Георгиева Иванова3-419-НС/
Райна Йорданова Генчева3-420-НС/
Владимир Тодоров Димитров3-421-НС/
Недялка Йорданова Тодорова3-422-НС/
Нанси Димитрова Христова3-423-НС/
Васил Колев Василев3-424-НС/
Магдалена Атанасова Петрова3-425-НС/
Жанина Радостинова Ковчева3-426-НС/
Ивана Веселинова Василева3-427-НС/
Екатерина Красимирова Костадинова3-428-НС/
Никола Емилов Великов3-429-НС/
Детелина Костадинова Петрова3-430-НС/
Стоян Игнатов Игнатов3-431-НС/
Константин Георгиев Георгиев3-432-НС/
Емил Насков Коев3-433-НС/
Кристиян Митков Димитров3-434-НС/
Павел Насков Коев3-435-НС/
Илия Славов Чолаков3-436-НС/
Стелиян Даниелов Трошев3-437-НС/
Пресияна Даниелова Влаева3-438-НС/
Теодора Тодорова Ройдева3-439-НС/
Кольо Иванов Георгиев3-440-НС/
Тошко Ганчев Петков3-441-НС/
Радомир Стефанов Арахангелов3-442-НС/
Павел Василев Павлов3-443-НС/
Мария Петрова Ованезова3-444-НС/
Станислав Георгиев Тодоров3-445-НС/
Светла Илиева Атанасова3-446-НС/
Катя Вълчева Монева3-447-НС/
Генади Радилов Симеонов3-448-НС/
Христо Георгиев Милушев3-449-НС/
Тодорка Христова Георгиева3-450-НС/
Димитринка Христова Гатева3-451-НС/
Милка Пенева Танева3-452-НС/
Николинка Тодорова Димитрова3-453-НС/
Златина Савова Баркова3-454-НС/
Янка Василева Маринова3-455-НС/
Надка Иванова Стоянова3-456-НС/
Георги Тонев Екзаров3-457-НС/
Светлозар Георгиев Димитров3-458-НС/
Камен Симеонов Киров3-459-НС/
Петранка Димитрова Костадинова3-460-НС/
Йорданка Борисова Никова3-461-НС/
Стоянка Димитрова Букикова3-462-НС/
Тодор Костадинов Асенов3-463-НС/
Александър Асенов Янев3-464-НС/
Стоян Йорданов Борисов3-465-НС/
Филип Сашев Атанасов3-466-НС/
Ангел Стоянов Шингов3-467-НС/
Сашо Стефанов Симов3-468-НС/
Стоян Ангелов Димитров3-469-НС/
Митко Йорданов Борисов3-470-НС/
Михаил Катев Георгиев3-471-НС/
Румен Сашов Рашев3-472-НС/
Йордан Илиев Мишев3-473-НС/
Ива Танкова Пенчева3-474-НС/
Ламбра Апостолова Кулова3-475-НС/
Величка Георгиева Тикварова3-476-НС/
Ивелина Ангелова Ангелова3-477-НС/
Валентин Албенов Зебеков3-478-НС/
Ирина Вангелова Скевова3-479-НС/
Атон Ангелов Асенов3-480-НС/
Николай Пайсиев Вълков3-481-НС/
Мария Спирова Скекова3-482-НС/
Христина Николова Козарева3-483-НС/
Костадин Маринов Матов3-484-НС/
Венелина Иванова Иванова3-485-НС/
Иванка Георгиева Христова3-486-НС/
Вела Мичева Петкова3-487-НС/
Ваня Георгиева Кулова3-488-НС/
Петя Минчева Георгиева3-489-НС/
Иван Руменов Христов3-490-НС/

Календар

Решения

  • № 1543-НС / 02.10.2022

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г. на ЦИК, изменено и допълнено с решения № 1461-НС от 22 септември 2022 г., № 1480-НС от 26 септември 2022 г. и № 1517-НС от 30 септември 2022 г., № 1526 и 1530-НС от 01 октомври 2022 г. и № 1535-НС от 2 октомври 2022 г. за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1542-НС / 02.10.2022

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1541-НС / 02.10.2022

    относно: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на 24 chasa.bg на резултати от допитвания до обществено мнение по повод изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения