Как гласуват избирателите, поставени под карантина поради Ковид-19 или контактни лица?

Начинът за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, е уреден в Решение № 1460-НС от 22.09.2022 на ЦИК.

Тези избиратели гласуват с подвижна избирателна кутия в населеното място, в което са поставени под карантина или изолация.

За включване в избирателния списък и посетени от подвижна СИК на място поставените под карантина или изолация избиратели подават заявление до кмета, в срок до изборния ден включително.

Заявлението се подписва лично и може да се подаде от пълномощник с пълномощно, без да е необходима нотариална заверка на подписа, както и по пощата или факс.

Заявлението може да се подаде по електронен начин през интернет страницата на съответната община, без да се изисква квалифициран електронен подпис, или на безплатен телефонен номер.

След извършване на проверка заявителят се уведомява за включването му в избирателния списък за гласуване по телефон или чрез електронната поща, посочени в заявлението му.

Избирателите, болни от Ковид-19, настанени в лечебно заведение, могат да гласуват в секция, образувана в лечебното заведение.

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения