Как могат да гласуват избирателите, подали заявление за гласуване извън страната, но в изборния ден се намират в Република България?

Избирателите, включени в списък за гласуване извън страната въз основа на заявление за гласуване, които в изборния ден на 2 октомври 2022 г. се намират в Република България, може да гласуват в секцията по постоянния си адрес.

Ако избирателят е вписан в списъка на заличените от избирателния списък лица, секционната избирателна комисия го заличава от списъка и след попълване на декларация по образец (Приложение № 23-НС от изборните книжа) го допуска да гласува.

Секционните избирателни комисии разполагат с образци на декларацията.

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения