Как могат да гласуват избирателите, подали заявление за гласуване извън страната, но в изборния ден се намират в Република България?

Избирателите, включени в списък за гласуване извън страната въз основа на заявление за гласуване, които в изборния ден на 2 октомври 2022 г. се намират в Република България, може да гласуват в секцията по постоянния си адрес.

Ако избирателят е вписан в списъка на заличените от избирателния списък лица, секционната избирателна комисия го заличава от списъка и след попълване на декларация по образец (Приложение № 23-НС от изборните книжа) го допуска да гласува.

Секционните избирателни комисии разполагат с образци на декларацията.

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения