Може ли в изборите за народни представители да се гласува по пощата, чрез компютър, по факс, чрез смартфон или изобщо по някакъв начин дистанционно, без да посещава избирателна секция?

В Изборният кодекс не е предвидена възможност за дистанционно гласуване чрез посочените способи.

Календар

Решения