Как може да гласуват избирателите, които в изборния ден се намират в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги?

В лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги се образуват избирателни секции, при наличие на не по-малко от 10 избиратели настанени в тях.

Ръководителят на съответното заведение/дом/специализирана институция в срок до 48 часа преди изборния ден съставя избирателен списък, в който се включват настанените избиратели.

При гласуването избирателят попълва декларация по образец (Приложение № 23-НС от изборните книжа), че не е гласувал и няма да гласува на друго място, която се предоставя от секционната избирателна комисия.

Приетите избиратели след съставяне на избирателния списък се дописват в избирателния списък в изборния ден от СИК.

Когато в лечебното заведение/дома/специализираната институция няма образувана избирателна секция, избирателите може да гласуват в секцията по постоянния си адрес.

Календар

Решения

  • № 1825-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1711-НС от 27.02.2023 г., с което представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ) се регистрират като наблюдатели

  • № 1824-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на Европейска асоциация за защита на човешките права – България за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения