сдружение “Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ)

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани наблюдатели№ на удостоверение
Стефан Константинов Русенов7-1-МИ/
Петър Димитров Аврамски7-2-МИ/
Елена Христова Хаджийска7-3-МИ/
Здравка Пейчева Боровска7-4-МИ/
Нела Славчева Михова7-5-МИ/
Пламен Иванов Кулински7-6-МИ/
Тодор Цветанов Хиков7-7-МИ/
Генади Георгиев Петков7-8-МИ/
Надежда Богомилова Гологанова7-9-МИ/
Катя Живкова Михайлова7-10-МИ/
Михаил Стоянов Мирчев7-11-МИ/
Валентина Йовкова Драгиевска7-12-МИ/
Мариана Стефанова Василева7-13-МИ/
Маргарита Пешева Стоянова7-14-МИ/
Мирослав Георгиев Шетовски7-15-МИ/
Димитър Петров Димитров7-16-МИ/
Михаил Георгиев Марковски7-17-МИ/
Илия Костадинов Илиев7-18-МИ/
Румяна Стоянова Иванова7-19-МИ/
Силвия Борисова Василева7-20-МИ/
Галена Димитрова Велковска7-21-МИ/
Росица Ангелова Иванчовска7-22-МИ/
Георги Цветанов Дишовски7-23-МИ/
Милена Светлозарова Кончарска7-24-МИ/
Иван Стойчев Винаров7-25-МИ/
Георги Костадинов Балтаджиев7-26-МИ/
Стефка Костадинова Балтаджиева7-27-МИ/
Веска Трендафилова Георгиева7-28-МИ/
Магдалена Димитрова Пелтекова7-29-МИ/
Росица Георгиева Николова7-30-МИ/
Румяна Росенова Ципарова7-31-МИ/
Надка Спасова Табакова7-32-МИ/
Йорданка Костадинова Паскова7-33-МИ/
Снежана Костадинова Димитрова7-34-МИ/
Димитрия Тодорова Чакова7-35-МИ/
Христо Кирилов Парасков7-36-МИ/
Димитър Неделчев Христов7-37-МИ/
Василка Костадинова Копривленска7-38-МИ/
Николай Кирилов Шопов7-39-МИ/
Иванка Мирчева Великова7-40-МИ/
Елина Маринова Тюмбелекчиева7-41-МИ/
Костадин Иванов Панчелиев7-42-МИ/
Мария Димитрова Канатова7-43-МИ/
Иванка Костадинова Тагарева7-44-МИ/
Здравка Сашева Ламбрева7-45-МИ/
Донка Иванова Дженкова7-46-МИ/
Недка Ангелова Параскова7-47-МИ/
Георги Иванов Георгиев7-48-МИ/
Никола Димитров Дългошиев7-49-МИ/
Димитър Стоянов Сариев7-50-МИ/
Калинка Асенова Самарджиева7-51-МИ/
Ани Събева Лешкова7-52-МИ/
Георги Стефанов Тошев7-53-МИ/
Костадин Славчев Тошев7-54-МИ/
Румяна Борисова Витанова7-55-МИ/
Стоян Иванов Марков7-56-МИ/
Виолета Атанасова Сургова7-57-МИ/
Благовеста Владимирова Грозданова7-58-МИ/
Ани Симеонова Стоева-Цветкова7-59-МИ/
Радка Тодорова Стоева7-60-МИ/
Мара Димова Димитрова7-61-МИ/
Иван Георгиев Ракаджиев7-62-МИ/
Мария Костадинова Караманолева7-63-МИ/
Делчо Добрев Йорданов7-64-МИ/
Елена Христева Стоянова7-65-МИ/
Атанаска Костадинова Николова7-66-МИ/
Велина Тоскова Янева7-67-МИ/
Мария Христозова Христозова7-68-МИ/
Пенка Тоскова Велева7-69-МИ/
Божидара Николаева Иванова7-70-МИ/
Ангел Иванов Иванов7-71-МИ/
Диана Петкова Проданова7-72-МИ/
Таня Велева Асенова7-73-МИ/
Боян Занков Михайлов7-74-МИ/
Наташа Петрова Балева7-75-МИ/
Атанас Добрев Хубенов7-76-МИ/
Женя Ангелова Карамитова7-77-МИ/
Дима Петрова Генова7-78-МИ/
Елена Стайкова Цветкова7-79-МИ/
Желязко Петров Политов7-80-МИ/
Милан Христов Йорданов7-81-МИ/
Йордан Димитров Гърков7-82-МИ/
Иван Янков Георгиев7-83-МИ/
Елка Жекова Кильозова7-84-МИ/
Марийка Манолова Атанасова7-85-МИ/
Иван Запрянов Петков7-86-МИ/
Иван Георгиев Чурчулиев7-87-МИ/
Румен Стефанов Илиев7-88-МИ/
Иван Ангелов Гешев7-89-МИ/
Николина Петкова Манахилова7-90-МИ/
Янка Димитрова Ангелова7-91-МИ/
Георги Стефанов Георгиев7-92-МИ/
Галя Янкова Грозева7-93-МИ/
Петко Спасов Проданов7-94-МИ/
Костадин Янков Костадинов7-95-МИ/
Янко Василев Янков7-96-МИ/
Михаил Бисеров Ангелов7-97-МИ/
Тихомир Георгиев Георгиев7-98-МИ/
Байрям Хасанов Велиев7-99-МИ/
Тодор Йорданов Кръстев7-100-МИ/
Елица Тодорова Атанасова7-101-МИ/
Васка Стойчева Самуилова7-102-МИ/
Йорданка Станкова Кънева7-103-МИ/
Ваня Желязкова Желева7-104-МИ/
Красимира Радева Атанасова7-105-МИ/
Наталия Павлова Иванова7-106-МИ/
Тодор Иванов Георгиев7-107-МИ/
Венилина Маркова Димитрова7-108-МИ/
Луко Данаилов Ублеков7-109-МИ/
Мария Маринова Манева7-110-МИ/
Пенка Стоянова Иванова7-111-МИ/
Веселин Душков Илиев7-112-МИ/
Кирил Костадинов Шакаданов7-113-МИ/
Йорданка Георгиева Иванова7-114-МИ/
Татяна Жечкова Михайлова7-115-МИ/
Ангел Валериев Кирпиев7-116-МИ/
Йордан Николаев Муховски7-117-МИ/
Йорданка Божилова Стойчева7-118-МИ/
Сийка Димитрова Кацарова7-119-МИ/
Кирил Василев Малечков7-120-МИ/
Митра Тодорова Чолева7-121-МИ/
Цвета Събева Савова7-122-МИ/
Нина Василева Ламбрева7-123-МИ/
Митко Димитров Раков7-124-МИ/
Стефан Трайков Петров7-125-МИ/
Минка Христева Ангелова7-126-МИ/
Ембие Исмаилова Иванчева7-127-МИ/
Недялка Кирилова Запрянова7-128-МИ/
Мая Иванова Рангелова7-129-МИ/
Запрян Нанков Николов7-130-МИ/
Светлана Георгиева Ровелова7-131-МИ/
Стефанка Йорданова Стефанова7-132-МИ/
Стефка Михайлова Светлева7-133-МИ/
Иван Стоянов Атанасов7-134-МИ/
Пенка Минчева Баракова7-135-МИ/
Тодор Атанасов Колев7-136-МИ/
Павел Венков Павлов7-137-МИ/
Георги Димитров Петров7-138-МИ/
Надя Ангелова Иванова7-139-МИ/
Тодорка Христева Атанасова7-140-МИ/
Васил Насков Ставрев7-141-МИ/
Владимир Атанасов Бончев7-142-МИ/
Елена Костадинова Христозова7-143-МИ/
Андрей Росенов Маджуров7-144-МИ/
Георги Василев Колев7-145-МИ/
Даниела Тодорова Михайлова7-146-МИ/
Борис Георгиев Радославов7-147-МИ/
Иван Христозов Панев7-148-МИ/
Иван Тодоров Димитров7-149-МИ/
Асен Илиев Асенов7-150-МИ/
Емил Димитров Заяков7-151-МИ/
Тодорка Стойчева Димитрова7-152-МИ/
Петя Христова Василева7-153-МИ/
Васил Николов Лянгов7-154-МИ/
Виктор Ангелов Сарандев7-155-МИ/
Александър Славчев Димитров7-156-МИ/
Митко Кузманов Карагьозов7-157-МИ/
Ангел Димитров Талев7-158-МИ/
Антоанета Георгиева Гивезина7-159-МИ/
Атанас Запрянов Крушев7-160-МИ/
Атанас Тодоров Бръмбаров7-161-МИ/
Атанас Стоянов Янакиев7-162-МИ/
Васил Тодоров Шпиртов7-163-МИ/
Васко Спасов Кузмов7-164-МИ/
Венцислав Бисеров Гьондров7-165-МИ/
Габриела Димитрова Шумкова7-166-МИ/
Георги Иванов Кузманов7-167-МИ/
Георги Петров Григоров7-168-МИ/
Данаил Иванов Данаилов7-169-МИ/
Даниела Димитрова Дамянова7-170-МИ/
Звездалина Атанасова Димитрова7-171-МИ/
Иван Димитров Ръжев7-172-МИ/
Иван Драгомиров Илиев7-173-МИ/
Иванка Василева Динкова7-174-МИ/
Йорданка Димитрова Букова7-175-МИ/
Катюша Хубенова Бачкова7-176-МИ/
Любка Георгиева Григорова7-177-МИ/
Марияна Ангелова Вакрилова7-178-МИ/
Миглена Атанасова Златева7-179-МИ/
Милка Ангелова Джуджева7-180-МИ/
Невена Йорданова Златкова7-181-МИ/
Николай Живков Моллов7-182-МИ/
Пенка Атанасова Стойчева7-183-МИ/
Петрана Бойчева Клинчева7-184-МИ/
Петър Василев Кузманов7-185-МИ/
Радка Бойчева Колешева7-186-МИ/
Райна Петрова Тодорова7-187-МИ/
Рангел Стефанов Матев7-188-МИ/
Румяна Тодорова Пейковска7-189-МИ/
Соня Михайлова Иванова7-190-МИ/
Стойчо Атанасов Петров7-191-МИ/
Стою Илиев Джуджев7-192-МИ/
Стоян Георгиев Крислов7-193-МИ/
Тодор Атанасов Бимбалов7-194-МИ/
Трифон Василев Пешев7-195-МИ/
Христо Костадинов Игнев7-196-МИ/
Цвета Янкова Гарджева7-197-МИ/
Цветана Здравкова Тонова7-198-МИ/
Цветана Стефанова Спасова7-199-МИ/
Петър Йосифов Човалски7-200-МИ/
Невена Георгиева Човалска7-201-МИ/
Иванка Христева Христозова7-202-МИ/
Георги Димитров Воденичаров7-203-МИ/
Иван Атанасов Григоров7-204-МИ/
Мария Костадинова Маджарова7-205-МИ/
Йордан Василев Христев7-206-МИ/
Петър Тодоров Пейчев7-207-МИ/
Стойка Иванова Чавдарова7-208-МИ/
Милка Спасова Лазарова7-209-МИ/
Дора Костадинова Георгиева7-210-МИ/
Мария Маринова Костадинова7-211-МИ/
Йорданка Иванова Генчина7-212-МИ/
Златка Андреева Костадинова7-213-МИ/
Илко Борисов Кирков7-214-МИ/
Йордан Георгиев Костадинов7-215-МИ/
Георги Йорданов Костадинов7-216-МИ/
Александър Ваклинов Атанасов7-217-МИ/
Анна Стефанова Атанасова7-218-МИ/
Георги Благоев Попов7-219-МИ/
Мария Атанасова Йорданова7-220-МИ/
Златка Канева Ковачева7-221-МИ/
Фанка Асенова Райчева7-222-МИ/
Събка Апостолова Иванова7-223-МИ/
Иван Руменов Димов7-224-МИ/
Мохамедали Иванов Димов7-225-МИ/
Джемали Байрямов Байрямов7-226-МИ/
Алекси Айдънов Рамаданов7-227-МИ/
Джавет Тефик Назиф7-228-МИ/
Илия Ангелов Щерев7-229-МИ/
Ариф Кадир Рамиз7-230-МИ/
Донка Любчева Здравчева7-231-МИ/
Петя Цветанова Здравчева7-232-МИ/
Дафина Тодорова Гурдева7-233-МИ/
Сашо Ненчев Радичев7-234-МИ/
Юлия Ангелова Кичукова7-235-МИ/
Ивилина Николова Вълканова7-236-МИ/
Екатерина Славчева Стоилова7-237-МИ/
Соня Димитрова Кълвачева7-238-МИ/
Руси Михов Русев7-239-МИ/
Васил Тодоров Василев7-240-МИ/
Стефан Йорданов Георгиев7-241-МИ/
Мустафа Мехмедов Кушев7-242-МИ/
Али Салиев Мутев7-243-МИ/
Гюлхан Джавидов Джамбазов7-244-МИ/
Митко Филипов Георгиев7-245-МИ/
Иван Видолов Аладжов7-246-МИ/
Петя Стойкова Александрова7-247-МИ/
Рашо Христов Тарльовски7-248-МИ/
Цеко Ангелов Цеков7-249-МИ/
Димитър Красимиров Караманов7-250-МИ/
Йовка Димитрова Атанасова7-251-МИ/
Руска Стефанова Петрова7-252-МИ/
Ганчо Пенков Ганев7-253-МИ/
Иванка Русева Иванова7-254-МИ/
Тодорка Тодорова Апостолова7-255-МИ/
Деяна Илиева Демирева7-256-МИ/
Антоанета Кирчева Славова7-257-МИ/
Иван Стоянов Георгиев7-258-МИ/
Янка Георгиева Георгиева7-259-МИ/
Денис Динев Михайлов7-260-МИ/
Иван Енев Иванов7-261-МИ/
Султанка Петрова Иванова7-262-МИ/
Недялка Велева Тенева7-263-МИ/
Неделя Радкова Петкова7-264-МИ/
Таньо Тодоров Тодоров7-265-МИ/
Нели Стоянова Тодорова7-266-МИ/
Иванка Данева Халдърова7-267-МИ/
Невена Иванова Кръстева7-268-МИ/
Петранка Андонова Георгиева7-269-МИ/
Ангел Панайотов Петров7-270-МИ/
Кольо Енев Динев7-271-МИ/
Петър Вичев Стоянов7-272-МИ/
Димитър Вълчев Петров7-273-МИ/
Иванка Иванова Петрова7-274-МИ/
Иван Василев Георгиев7-275-МИ/
Маргарита Щилиянова Рашкова7-276-МИ/
Деля Андонова Динева7-277-МИ/
Стоянка Иванова Динева7-278-МИ/
Атанас Николов Атанасов7-279-МИ/
Божидара Константинова Божилова7-280-МИ/
Борислав Христов Пехливанов7-281-МИ/
Георги Михалев Василев7-282-МИ/
Добра Мариева Ненова7-283-МИ/
Кичка Петрова Цанева7-284-МИ/
Митко Василев Митев7-285-МИ/
Таня Георгиева Стоева7-286-МИ/
Теньо Минчев Боев7-287-МИ/
Рада Димитрова Гинчева7-288-МИ/
Петранка Петкова Иванова7-289-МИ/
Дойка Златева Стоянова7-290-МИ/
Николай Георгиев Баев7-291-МИ/
Петранка Ангелова Кънева7-292-МИ/
Рада Янева Гайдарова7-293-МИ/
Димка Илчева Костадинова7-294-МИ/
Георги Зарков Попов7-295-МИ/
Желязко Вълчев Райков7-296-МИ/
Антоанета Куманова Желязкова7-297-МИ/
Цветан Димитров Цветков7-298-МИ/
Ангел Вичев Брадов7-299-МИ/
Катя Иванова Тодорова7-300-МИ/
Евгения Георгиева Рускова7-301-МИ/
Христо Илиев Кичуков7-302-МИ/
Ганка Димитрова Коларова7-303-МИ/
Тодорка Стефанова Иванова7-304-МИ/
Кана Танева Добрикова7-305-МИ/
Мария Димитрова Жечева7-306-МИ/
Йордан Желязков Йорданов7-307-МИ/
Ангел Демиров Димитров7-308-МИ/
Мариета Борисова Христова7-309-МИ/
Петко Христов Христов7-310-МИ/
Галя Цветанова Христова7-311-МИ/
Ташина Манева Манева7-312-МИ/
Светлозар Кирилов Кижев7-313-МИ/
Николина Янкова Георгиева7-314-МИ/
Димо Николаев Николов7-315-МИ/
Петър Кръстев Бодуров7-316-МИ/
Васил Андонов Илиев7-317-МИ/
Пенка Иванова Карапеткова7-318-МИ/
Димитър Петров Костов7-319-МИ/
Георги Иванов Георгиев7-320-МИ/
Христо Иванов Ставрев7-321-МИ/
Георги Иванов Ставрев7-322-МИ/
Николай Енчев Кремъков7-323-МИ/
Георги Стоянов Стоянов7-324-МИ/
Страхил Момчилов Авджиев7-325-МИ/
Стойка Иванова Стефанова7-326-МИ/
Георги Тончев Койчев7-327-МИ/
Неделчо Неделчев Манолов7-328-МИ/
Мария Йорданова Христова7-329-МИ/
Матушка Боева Илиева7-330-МИ/
Живка Николаева Драгоева7-331-МИ/
Елена Пенева Николова7-332-МИ/
Атанас Филипов Петков7-333-МИ/
Димка Стоянова Янакиева7-334-МИ/
Любомир Георгиев Леков7-335-МИ/
Любен Николов Сяров7-336-МИ/
Данчо Митев Палазов7-337-МИ/
Атанас Георгиев Христозов7-338-МИ/
Георги Асенов Делчев7-339-МИ/
Мария Райчева Димитрова7-340-МИ/
Мартин Николаев Арабаджиев7-341-МИ/
Сашка Кирчева Петрова7-342-МИ/
Георги Йорданов Кацаров7-343-МИ/
Пламен Василев Мегленчев7-344-МИ/
Анастасия Кирякова Диева7-345-МИ/
Екатерина Димитрова Петкова7-346-МИ/
Мирослав Михайлов Жилов7-347-МИ/
Антон Руменов Христов7-348-МИ/
Николай Паисиев Вълков7-349-МИ/
Яшар Димитров Ангелов7-350-МИ/
Росина Тончева Маринова7-351-МИ/
Женя Веселинова Иванова7-352-МИ/
Галя Пенева Атанасова7-353-МИ/
Димитър Румянов Пейков7-354-МИ/
Лъчезар Цветанов Костадинов7-355-МИ/
Динчо Колев Динчев7-356-МИ/
Мартин Николаев Колев7-357-МИ/
Кристияна Евгениева Костадинова7-358-МИ/
Пепа Тенева Кадиева7-359-МИ/
Диляна Митева Трайкова7-360-МИ/
Силвана Митева Трайкова7-361-МИ/
Павлина Желязкова Трайкова7-362-МИ/
Желязко Милчев Стоенчев7-363-МИ/
Мария Велкова Иванова7-364-МИ/
Христофор Желязков Милчев7-365-МИ/
Гинка Христова Милчева7-366-МИ/
Марин Петков Маринов7-367-МИ/
Иванка Златанова Илиева7-368-МИ/
Борислав Веселинов Креболиев7-369-МИ/
Васил Павлов Павлов7-370-МИ/
Сали Исметов Камбуров7-371-МИ/
Виктор Веселинов Креболиев7-372-МИ/
Борислав Йорданов Борисов7-373-МИ/
Стефка Иванова Зашева7-374-МИ/
Юлиян Николаев Панчев7-375-МИ/
Ирина Димитрова Личева7-376-МИ/
Мария Михайлова Узунова7-377-МИ/
Снежана Михаилова Праматарова7-378-МИ/
Йорданка Иванова Камишева7-379-МИ/
Анна Николаева Петрова7-380-МИ/
Христо Герганов Георгиев7-381-МИ/
Тодор Недялчев Дялков7-382-МИ/
Николай Хубинов Атанасов7-383-МИ/
Теменужка Петкова Караджова7-384-МИ/
Румяна Митева Райчинова7-385-МИ/
Еленка Ангелова Радева7-386-МИ/
Стоянка Костадинова Балева7-387-МИ/
Никола Кирилов Попов7-388-МИ/
Стоилка Атанасова Добрева7-389-МИ/
Спас Кирилов Спасов7-390-МИ/
Дамян Василев Сариев7-391-МИ/
Лусине Оханес Колева7-392-МИ/
Валентин Славчев Петров7-393-МИ/
Рефат Ахмед Тосун7-394-МИ/
Байрям Илми Феим7-395-МИ/
Донка Петкова Жечева7-396-МИ/
Мария Димитрова Димитрова7-397-МИ/
Мария Георгиева Демирева7-398-МИ/
Димитрина Троева Петрова7-399-МИ/
Николай Йовчев Начев7-400-МИ/
Десислава Димитрова Симеонова7-401-МИ/
Васил Владимиров Мурджов7-402-МИ/
Антония Делчева Димитрова7-403-МИ/
Даниел Ивов Димитров7-404-МИ/

Календар

Решения

  • № 3507-МИ / 25.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3506-МИ / 25.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив

  • № 3505-МИ / 25.06.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Варна

  • всички решения