Състав на ОИК Угърчин, Ловеч

Председател

 1. Росица Дилянова Димитрова

Зам. председатели

 1. Божидар Христов Добревски
 2. Вася Миткова Скорчева
 3. Цанка Колева Иванова

Секретар

 1. Севдие Шефкат Кулаалиева

Членове

 1. Антоанета Дончева Борджиева
 2. Винка Илиева Лисичкова
 3. Добромир Пейчев Пейчевски
 4. Йоана Станиславова Игнатова
 5. Стоянка Петкова Тихолова
 6. Тинка Василева Гечевска

Календар

Решения