Състав на ОИК Ловеч, Ловеч

Председател

 1. Анна Дочева Михайлова

Зам. председатели

 1. Мария Бончева Йорданова
 2. Петя Цанкова Стоянова
 3. Ралица Чавдарова Димитрова
 4. Фатме Юсеинова Моллова

Секретар

 1. Петко Георгиев Петков

Членове

 1. Иван Донев Арабаджиев
 2. Ивелина Георгиева Иванова
 3. Клара Сашева Баросова
 4. Светлана Вълева Рачева
 5. Стойо Иванов Ковачев

Календар

Решения