Състав на ОИК Априлци, Ловеч

Председател

 1. Снежина Димитрова Стоянова

Зам. председатели

 1. Мария Ангелова Матева
 2. Мартин Пламенов Пенков

Секретар

 1. Ренета Миленова Бакарова

Членове

 1. Анка Маркова Събева
 2. Илианка Иванова Радева
 3. Петър Георгиев Балджиев
 4. Петя Ичкова Христова
 5. Сабит Назъм Ахмед
 6. Стоянка Христова Цонкова
 7. Христина Михайлова Кисьова

Календар

Решения