ВАЖНИ ДЕЙСТВИЯ И СРОКОВЕ
във връзка с гласуването извън страната при произвеждането на
изборите за членове на Европейския парламент
от Република България на 26 май 2019 г.

Процедури, действия и решения Правно основание от ИК Време (дни/часове) спрямо изборния ден Срок до дата (вкл.)
1. ЦИК определя условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната, включително условията, реда и организацията за гласуване на български граждани извън страната Чл. 11,
ал. 1
не по-късно от 57 дни преди изборния ден 29.03.2019 г.
2. ЦИК приема решение за реда на гласуване на българските граждани извън страната и за образуване на избирателните секции извън страната и ги изпраща на МВнР Чл. 11,
ал. 1 и
ал. 2
не по-късно от 57 дни преди изборния ден 29.03.2019 г.
3. МВнР и ръководителите на ДКП на Република България публикуват на интернет страницата на МВнР и ДКП условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната, както и условията и реда и организацията на българските граждани за гласуване извън страната Чл. 20 не по-късно от 56 дни преди изборния ден 30.03.2019 г.
4. Ръководителите на ДКП трябва да поискат съгласие от приемащата държава, ако това се изисква за произвеждане на изборите на нейна територия Чл. 21,
ал. 1
незабавно, но не по-късно от 55 дни преди изборния ден 31.03.2019 г.
5. ЦИК формира и утвърждава единната номерация на СИК извън страната Чл. 57,
т. 16
Чл. 57,
т. 18
не по-късно от 55 дни преди изборния ден 31.03.2019 г.
 
6. ЦИК обявява местата извън страната, в които се образуват избирателни секции в ДКП Чл. 57,
ал. 1, т. 17 във вр.
чл. 14, ал. 1
незабавно след получаване на информация от МВнР  
7. Организациите на българските граждани в съответното място извън страната могат да правят предложение до ръководителите на ДКП за местоположението на избирателните секции извън страната Чл. 13,
ал. 3
не по-късно от 25 дни преди изборния ден 30.04.2019 г.
8. Български гражданин, който има право да избира и желае да гласува извън страната, заявява това чрез писмено заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на ЦИК Чл. 16,
ал. 1
не по-късно от 25 дни преди изборния ден 30.04.2019 г.
9. ЦИК извършва проверка на данните на избирателите от заявленията за образуване на избирателни секции извън страната Чл. 17,
ал. 3
не по-късно от 22 дни преди изборния ден 03.05.2019 г.
10. ЦИК проверява дали лицата, подали заявления за гласуване извън страната отговарят на изискванията да избират Чл. 17,
ал. 4
не по-късно от 22 дни преди изборния ден 03.05.2019 г.
11. ЦИК изпраща на МВнР информацията по чл. 16, ал. 2 ИК само за лицата, които имат право да гласуват, и само за местата, в които се образуват избирателни секции Чл. 17,
ал. 5,
изр. 2
не по-късно от 21 дни преди изборния ден 04.05.2019 г.
12. ЦИК определя местата в държавите, в които ще се образуват секции извън страната и броя на избирателните секции във всяко място Чл. 12 не по-късно от 21 дни преди изборния ден 04.05.2019 г.
13. МВнР обобщава данните по държави и ги изпраща незабавно на ръководителите на ДКП, за да образуват избирателните секции и да впишат лицата в избирателните списъци за гласуване извън страната Чл. 17,
ал. 6, във вр. С
чл. 31,
ал. 1
не по-късно от 20 дни преди изборния ден 05.05.2019 г.
14. ЦИК оповестява деня, часа и мястото за провеждане на консултациите за състави на СИК извън страната и ги публикува на интернет страницата си не по-късно от 3 дни преди провеждането им Чл. 102,
ал. 1
Чл. 103
не по-късно от 19 дни преди изборния ден 06.05.2019 г.
15. Избирателните секции извън страната се образуват със заповед на ръководителите на ДКП Чл. 13, ал. 5 не по-късно от 18 дни преди изборния ден 07.05.2019 г.
16. МВнР изпраща на ГД „ГРАО“ в МРРБ обобщените данни от всички държави с имената, ЕГН и постоянния адрес в Република България на лицата, вписани в списъците на лицата, заявили че ще гласуват извън страната, за да бъдат заличени от избирателните списъци за гласуване в Република България Чл. 31,
ал. 2
не по-късно от 18 дни преди изборния ден 07.05.2019 г.
17. Списъците за лицата, заявили желание за гласуване извън страната се публикуват от министъра на външните работи и от ръководителите на ДКП на интернет страницата на МВнР и на ДКП Чл. 32 във вр. чл. 31, ал. 1 не по-късно от 18 дни преди изборния ден 07.05.2019 г.
18. В ЦИК се провеждат консултации за съставите на СИК извън страната
 
Чл. 102,
ал. 3
не по-късно от 16 дни преди изборния ден 09.05.2019 г.
19. ЦИК назначава СИК извън страната Чл. 101 не по-късно от 12 дни преди изборния ден 13.05.2019 г.
20. ЦИК извършва промени в съставите на СИК извън страната Чл. 105, изр. последно не по-късно от 5 дни преди изборния ден 20.05.2019 г.
21. СИК извън страната преброява гласовете за кандидатските листи, както и предпочитанията (преференциите) за кандидатите и изготвя протокол Чл. 108,
ал. 1, т. 4
не по-късно от 24,00 ч. местно време  
22. СИК извън страната не по-късно от 24,00 часа местно време на изборния ден изпраща на ЦИК сканиран екземпляр от подписания протокол на СИК по чл. 282 ИК и от списъка за гласуване извън страната Чл. 108, ал.1, т. 5    
23. СИК извън страната обявява на общодостъпно място пред избирателната секция резултатите от гласуването чрез поставяне на копието от подписания протокол и предоставя срещу подпис на членовете на СИК, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и наблюдателите копие от подписания протокол с резултатите от гласуването, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря Чл. 108,
ал. 1, т. 8 и 9
   
24. СИК извън страната предава чрез ДКП изборните книжа и материали, както и протокола на СИК извън страната по първата дипломатическа поща до МВнР. МВнР ги предава на ЦИК в 7-дневен срок от получаването Чл. 108,
ал. 1, т. 6
   

 

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 1186-МИ / 30.06.2022

  относно: жалба против решение № 147-МИ от 19.06.2022 г. на ОИК – Борован, област Враца

 • № 1185-МИ / 30.06.2022

  относно: отваряне на запечатани помещения, определени за съхранение на изборни книжа и материали, в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори и референдуми, с цел прибиране и съхраняване на изборни книжа и материали след произвеждането на частичните избори за кметове на 3 юли 2022 г.

 • № 1184-МИ / 28.06.2022

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

 • всички решения