• Макетен интерфейс за машинно гласуване
    • Активира се с маркиране на „Постави карта“
    • Електронната бюлетина е на две страници
    • Маркира се избора на партия, коалиция, независим кандидат и при желание преференция или „Не подкрепям никого“
    • Съответно се маркират указанията, изписани в черните правоъгълници в долната част на екрана 

Календар

Решения