Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 980-НС
София, 19 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: обявяване за народни представители на Златомира Димитрова Карагеоргиева-Мострова във Втори изборен район – Бургаски, и Иван Руменов Клисурски в Двадесет и първи изборен район – Сливенски, в Четиридесет и седмото Народно събрание

Постъпило е заявление с вх. № НС-10-382/19.11.2021 г. от Ивайло Ванев Вълчев – регистриран кандидат за народен представител от кандидатската листа на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ във Втори изборен район – Бургаски, и в Двадесет и първи изборен район – Сливенски, е с което иска да бъде заличен от кандидатската листа на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, и да не бъде обявен за избран за народен представител във Втори изборен район – Бургаски, и в Двадесет и първи изборен район – Сливенски.

С Решение № 976-НС от 19 ноември 2021 г. Ивайло Ванев Вълчев е обявен за избран за народен представител ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ във Втори изборен район – Бургаски, и в Двадесет и първи изборен район – Сливенски. Подаденото заявление следва да се счита като заявление от Ивайло Ванев Вълчев да не бъде обявен за избран за народен представител и да не встъпи в правомощията си, тъй като същото е подадено след приемането на Решение № 976-НС от 19 ноември 2021 г. на ЦИК, поради което следва да се обявят за избрани следващите кандидати в листите на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ във Втори изборен район – Бургаски, и в Двадесет и първи изборен район – Сливенски.

Въз основа на подаденото заявление от Ивайло Ванев Вълчев, същият следва да бъде заличен от листата на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ във Втори изборен район – Бургаски, и в Двадесет и първи изборен район – Сливенски.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА за народен представител от Втори изборен район – Бургаски, Златомира Димитрова Карагеоргиева-Мострова, с ЕГН ..., под № 2 от листата на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ във Втори изборен район – Бургаски, на мястото на Ивайло Ванев Вълчев.

ОБЯВЯВА за народен представител от Двадесет и първи изборен район – Сливенски, Иван Руменов Клисурски, с ЕГН ..., под № 2 от листата на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в Двадесет и първи изборен район – Сливенски, на мястото на Ивайло Ванев Вълчев.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КН/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

976-НС/

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения