Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 948-МИ
София, 03.09.2019

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Левски, област Плевен

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-33 от 2.09.2019 г. от Тома Юлиянов Терзиев – упълномощен представител на ПП „ДПС“ за община Левски, на мястото на Мелиха Феимова Зенолова – член на ОИК – Левски, да бъде назначена Севдие Мустафова Алиева.

Към предложението са приложени: заявление от Мелиха Феимова Зенолова за освобождаването й като член на ОИК – Левски по лични причини; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Севдие Мустафова Алиева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Левски, област Плевен, Мелиха Феимова Зенолова, ЕГН ….

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Левски, област Плевен, Севдие Мустафова Алиева, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1676-МИ / 11.11.2019

    относно: жалба от Валентин Костадинов Деливълчев, кандидат за общински съветник в кандидатската листа на КП „Движение ЗАЕДНО за промяната“ в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. в община Хасково, срещу решение № 273-МИ от 06.11.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Хасково

  • № 1675-НС / 11.11.2019

    относно: обявяване на Данка Евстатиева Зидарова-Люртова за народен представител в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, в 44-то Народно събрание

  • № 1674-НС / 11.11.2019

    относно: обявяване на Полина Александрова Шишкова за народен представител от Тринадесети изборен район – Пазарджишки, в 44-то Народно събрание

  • всички решения