Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 947-МИ
София, 27 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Любомир Димитров Киров и Йордан Димитров Стоянов против решение № 252-МИ от 25.09.2011 г. на Общинската избирателна комисия в община Карлово, област Пловдив

Постъпила е жалба с вх. № М-124/26.09.2011 г. на ЦИК от Любомир Димитров Киров - независим кандидат за общински съветник в община Карлово и Йордан Димитров Стоянов, представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Любомир Димитров Киров за независим кандидат за общински съветник, срещу решение № 252-МИ от 25.09.2011 г. на ОИК - Карлово, относно заличаване на регистрацията на независимия кандидат за общински съветник.
Към жалбата са приложени: протокол от 22.09.2011 г. на ТЗ „ГРАО" - гр. Пловдив, за извършена проверка на подписка в подкрепа на независим кандидат за общински съветник; протокол № 38 от 25.09.2011 г. от заседание на ОИК - Карлово; решение № 34-МИ от 24.08.2011 г. на ОИК - Карлово, за регистрацията инициативен комитет за издигане кандидатурата на Любомир Димитров Киров като независим кандидат за кмет на община Карлово; решение № 244-МИ от 20.09.2011 г. на ОИК - Карлово, за регистрацията на Любомир Димитров Киров като независим кандидат за общински съветник; решение № 252-МИ от 25.09.2011 г. за заличаване на регистрацията на Любомир Димитров Киров като независим кандидат за общински съветник. От приложените по преписката протокол на ТЗ „ГРАО" - гр. Пловдив, и протокол № 38 на ОИК - Карлово, се установява, че регистрацията на Любомир Димитров Киров е заличена, тъй като от извършената проверка от ТЗ „ГРАО" са се установили само 486 коректни записи и не му достиган 14 записа, за да получи изискуемата от закона подкрепа за регистрацията си. Общинската избирателна комисия не е дала указания на инициативния комитет за издигане кандидатурата на независимия кандидат Любомир Димитров Киров за отстраняване на тази нередовност, което прави решението й за заличаване на регистрацията на независимия кандидат незаконосъобразно, като постановено в нарушение на разпоредбата на чл. 127, ал. 1 от ИК.
Поради горното и на основание чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 127, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 252-МИ от 25.09.2011 г. на ОИК - Карлово, с което е заличена регистрацията на Любомир Димитров Киров като независим кандидат за общински съветник.
УКАЗВА на ОИК - Карлово, да даде указания на инициативен комитет за издигане кандидатурата на Любомир Димитров Киров за независим кандидат за общински съветник да отстрани нередовностите в подписката в подкрепа на кандидатурата му и да даде срок за това, след което да се произнесе с решение.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2530-МИ / 28.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Доспат, област Смолян

  • № 2528-МИ / 28.09.2023

    относно: условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.

  • № 2527-МИ / 27.09.2023

    относно: жалба от коалиция „БСП за България“ чрез Корнелия Петрова Нинова – представляващ коалицията, срещу решение № 57-МИ от 25.09.2023 г. на ОИК – Нова Загора

  • всички решения