Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 943-ПВР/МИ
София, 16 септември 2014 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Роман, област Враца

С вх. № МИ-15-186 от 15.09.2014 г. в ЦИК е постъпила молба от Камелия Борисова Иванова, с която на основание чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК заявява освобождаването си като член на ОИК - Роман, област Враца.

След извършена служебна проверка по преписката на ОИК - Роман, се установи, че с Решение № 405-ПВР/МИ от 18 август 2011 г. на ЦИК Камелия Борисова Иванова е назначена за член на комисията. Налице са и законовите предпоставки по чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК за предсрочно прекратяване на пълномощията.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Роман, област Враца, Камелия Борисова Иванова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1082-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1081-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1080-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • всички решения