Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 93-МИ
София, 21 май 2021 г.

ОТНОСНО: допускане на партия „Обединена Социалдемокрация“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 юни 2021 г.

Постъпило е заявление от партия „Обединена Социалдемокрация“, подписано от Йордан Тодоров Гергов, в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 7 на 21 май 2021 г. в регистъра на партиите за участие в частичните избори за кмет на община Благоевград, област Благоевград, за кмет на кметство Ясен, община Плевен, област Плевен, за кмет на кметство Ракево, община Криводол, област Враца и за кмет на кметство Памидово, община Лесичово, област Пазарджик, насрочени на 27 юни 2021 г.

Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е: ПП „Обединена Социалдемокрация“.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 17.05.2021 г. от СГС, VІ-3 състав, по ф.д. № 29/2009 г.
 2. Удостоверение № 48-00-679 от 19.05.2021 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.
 3. Пълномощно от 20.05.2021 г. в полза на Венцислав Петров Димитров.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1016-МИ от 09.09.2019 г. за участие в общите избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Налице са изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс и Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на Централната избирателна комисия за допускане на партия „Обединена Социалдемокрация“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 юни 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“, чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА партия „Обединена Социалдемокрация“ за участие в частичните избори за кмет на община Благоевград, област Благоевград, за кмет на кметство Ясен, община Плевен, област Плевен, за кмет на кметство Ракево, община Криводол, област Враца и за кмет на кметство Памидово, община Лесичово, област Пазарджик, насрочени на 27 юни 2021 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП Обединена Социалдемокрация.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3168-ЕП / 24.04.2024

  относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

 • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

  относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • всички решения