Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 93-ЕП
София, 07.04.2014

ОТНОСНО: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Александър Евгениев Сандев като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е заявление от инициативен комитет, заявено от 4 избиратели, в състав: Петър Стоянов Кованлъшки, Красимир Стефанов Петров, Руслан Ганчев Иванов и Николай Койчев Петров, за издигане  кандидатурата на Александър Евгениев Сандев като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 25 май 2014 г., заведено под № 1 в регистъра на инициативните комитети за издигане на независим кандидат за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени: решение за създаване на инициативния комитет от 3 април 2014 г. за издигане кандидатурата на Александър Евгениев Сандев като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България; решение от 3 април 2014 г. на инициативния комитет да бъде представляван от Петър Стоянов Кованлъшки и отговорността по смисъла на чл. 164, ал. 1 от ИК ще се носи от Петър Стоянов Кованлъшки; заявление от Александър Евгениев Сандев, с което заявява съгласие да бъде издигнат като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България; образци от подписите на Петър Стоянов Кованлъшки, Красимир Стефанов Петров, Руслан Ганчев Иванов и Николай Койчев Петров; декларации - 4 бр., по чл. 153, ал. 4, т. 3 от ИК (Приложение № 60 от изборните книжа) и 4 бр. декларации по чл. 153, ал. 4, т. 4 от ИК (Приложение № 61 от изборните книжа) от Петър Стоянов Кованлъшки, Красимир Стефанов Петров, Руслан Ганчев Иванов и Николай Койчев Петров; вносна бележка № CS0001 617780 от 03.04.2014 г. от БНБ за внесен депозит по чл. 129 от ИК; банково удостоверение от УниКредит Булбанк - гр. Стара Загора, от 31.03.2014 г. за новооткрита банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания на инициативния комитет, на името на Александър Евгениев Сандев; пълномощно от Александър Евгениев Сандев в полза на Петър Стоянов Кованлъшки да се разпорежда и извършва всякакви банкови операции във връзка с предизборната кампания на инициативния комитет.

Налице са изискванията на чл. 153 от Изборния кодекс и Решение № 38-ЕП от 1 април 2014 г. на ЦИК за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. за регистрацията на инициативния комитет.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б" и чл. 153 от Изборния Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

Петър Стоянов Кованлъшки, ЕГН ...

Красимир Стефанов Петров, ЕГН ...

Руслан Ганчев Иванов, ЕГН ...

Николай Койчев Петров, ЕГН ...

 

за издигане на Александър Евгениев Сандев като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1165-МИ / 20.09.2019

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на Мано Иванов Манов като независим кандидат в изборите за кмет на кметство с. Климент, община Карлово, срещу Решение № МИ-83 от 19.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карлово, област Пловдив

  • № 1164-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1156-МИ от 20 септември 2019 г. на ЦИК, относно жалба срещу Решение № 45-МИ от 16 септември 2019 г. на ОИК - Етрополе

  • № 1163-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1151-МИ от 19 септември 2019 г. на ЦИК, относно промяна в състава на ОИК – Ковачевци, област Перник

  • всички решения