Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 921-ПВР/МИ
София, 12 септември 2014 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Каспичан, област Шумен

Постъпило е писмо с вх. № МИ-11-1 от 05.09.2014 г., към което е приложено предложение от Ралица Тодорова - пълномощник на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Каспичан, както и копия от дипломите за завършено висше образование на предложените за назначаване за членове на ОИК - Каспичан, Кремена Ивелинова Стефанова-Кирилова и Миглена Тодорова Георгиева. С писмо вх. № МИ-11-1 от 12.09.2014 г. са изпратени декларации по чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК на Кремена Ивелинова Стефанова-Кирилова и Миглена Тодорова Георгиева.

С писмо вх. № МИ-11-1 от 11.09.2014 г. е постъпило предложение от Димитър Димитров - упълномощен представител на Коалиция за България, към което е приложена декларация по чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК на Милен Иванов Марков - предложен за секретар на ОИК - Каспичан, както и пълномощно на представляващия коалицията. Копие от дипломата на Милен Марков е изпратено с писмо вх. № МИ-11-1 от 05.09.2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Каспичан, област Шумен, Кремена Ивелинова Стефанова-Кирилова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Каспичан, област Шумен, Миглена Тодорова Георгиева, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК - Каспичан, област Шумен, Милен Иванов Марков, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2577-МИ / 03.10.2023

    относно: жалба от Румен Венциславов Пехливанов – кмет на община Рудозем, срещу решение № 56-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Рудозем

  • № 2575-МИ / 03.10.2023

    относно: жалба от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, представлявана от пълномощника Б И П , срещу решение № 87-МИ от 27.09.2023 г. на ОИК – Севлиево, община Габрово

  • № 2574-МИ / 02.10.2023

    относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

  • всички решения