Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 918-МИ
София, 30 август 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Пазарджик, област Пазарджик, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215/32 от 21 август 2019 г. от кмета на община Пазарджик, област Пазарджик, към което са представени всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решения № 600-МИ от 09.08.2019 г. и № 603-МИ от 12.08.2019 г. на ЦИК.

Консултациите са проведени при спазване на изискванията на чл. 76 ИК. В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции и коалицията, която има членове в Европейския парламент съгласно Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК.

Протоколът от проведените консултации на 19.08.2019 г. е подписан без особени мнения и възражения.

Не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинска избирателна комисия в община Пазарджик.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Пазарджик, област Пазарджик, в състав от 15 членове, както следва:
Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Лазаров Добрев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катя Тодорова Шопова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Максимова Абаджиева
СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова
ЧЛЕНОВЕ: Сашо Асенов Гешев
  Янчо Николов Дрянов
  Димо Иванов Ципорков
  Илиян Иванов Стойнов
  Магдалена Сотирова Попова
  Виолета Стефанова Ценова
  Десислава Юриева Карамитрова-Проданова
  Ивайла Николова Георгиева
  Боряна Чавдарова Дунгарова
  Венцислава Севдалинова Карталова
  Стефка Георгиева Караджова
 1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
 2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2921-МИ / 07.12.2023

  относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

 • № 2920-МИ / 05.12.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

 • № 2919-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • всички решения