Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 914-МИ
София, 30 август 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Монтана, област Монтана, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215/50 от 21.08.2019 г. от кмета на община Монтана, област Монтана. Към писмото са представени всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 600-МИ от 09.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 19.08.2019 г. Спазени са правилата на чл. 76 ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции. Коалицията, която има членове в Европейския парламент е представила своето предложение впоследствие.  Протоколът е подписан без особено мнение.

Не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Монтана.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Монтана, област Монтана, в състав от 13 членове, както следва:
Длъжност Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ Валери Иванов Димитров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Петя Найденова Гачовска-Томова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Галина Младенова Евгениева
СЕКРЕТАР Камелия Александрова Илиева
ЧЛЕНОВЕ: Диана Иванова Иванчева
  Емил Кирилов Иванов
  Анелия Живкова Атанасова
  Светлин Николов Лазаров
  Ивайло Иванов Георгиев
  Христо Цеков Петров
  Орнела Иванова Борисова
  Васка Атанасова Николова
  Александър Сократов Александров
 1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
 2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2557-МИ / 29.09.2023

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

 • № 2556-МИ / 29.09.2023

  относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

 • № 2555-МИ / 29.09.2023

  относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

 • всички решения