Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 911-МИ
София, 30 август 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Девин, област Смолян, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215\167 от 23 август 2019 г. от кмета на община Девин, област Смолян, с предложение за състав на Общинската избирателна комисия в общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решения № 600-МИ от 09.08.2019 г. и № 603-МИ от 12.08.2019 г. на ЦИК, както и протокол от проведени консултации на 19 август 2019 г.

На проведените на 19 август 2019 г. консултации са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции и на коалицията, която има членове в Европейския парламент съгласно Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК. Между участвалите в консултациите представители не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Девин.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Девин, област Смолян, в състав от 13 членове, както следва:
Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зелма Асенова Белберова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лора Симеонова Славчева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимира Димитрова Кисьова
СЕКРЕТАР: Селви Реджеп Читак
ЧЛЕНОВЕ: Татяна Аврамова Димитрова
  Кръстана Николова Шопова
  Галя Калчева Бочукова
  Къна Стоева Иванова
  Мария Николова Бояджиева
  Росица Владимирова Георгиева
  Васил Илиев Владев
  Сийка Петкова Хворева
  Донка Йорданова Балталийска
 1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
 2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2557-МИ / 29.09.2023

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

 • № 2556-МИ / 29.09.2023

  относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

 • № 2555-МИ / 29.09.2023

  относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

 • всички решения