Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 910-МИ
София, 30.08.2019

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Силистра, област Силистра, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215\107 от 22 август 2019 г. от кмета на община Силистра, област Силистра, с предложение за състав на Общинската избирателна комисия в общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решения № 600-МИ от 09.08.2019 г. и № 603-МИ от 12.08.2019 г. на ЦИК.

В проведените на 16 август 2019 г. консултации са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции и на коалицията, която има членове в Европейския парламент съгласно Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК. Видно от протокола не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Силистра.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Силистра, област Силистра, в състав от 13 членове, както следва:
Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Павлова Тодорова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ели Илиа Келесис-Тодорова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Евгения Цветкова Митева
СЕКРЕТАР: Севда Мюмюн Хюсеин
ЧЛЕНОВЕ: Емил Пламенов Александров
  Иванка Донева Милушева
  Марияна Борисова Чобанова
  Йорданка Иванова Господинова
  Марина Йорданова Петрова
  Маргарита Тотева Герганска
  Ванушка Василева Георгиева
  Димитър Антонов Василев
  Силвия Мартинова Севдалинова
 1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
 2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1843-НС / 16.07.2020

  относно: обявяване на Калин Любенов Вельов за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, в 44-то Народно събрание

 • № 1842-МИ / 16.07.2020

  относно: условията и реда за извършване на допитвания до общественото мнение, социологически проучвания и проучвания „на изхода“ в изборния ден и регистрация на организациите, които ги извършват при произвеждане на нови и частични избори

 • № 1841-МИ / 16.07.2020

  относно: допускане и регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в нови и частични избори

 • всички решения